جناب مهندس محسن محلوجیان

جناب مهندس محسن محلوجیان

مدیر عامل

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب مهندس بابک منافی

جناب مهندس بابک منافی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب آقای مسعود محلوجیان

جناب آقای مسعود محلوجیان

نایب رئیس هیئت مدیره - مدیر امور حقوقی و قراردادها

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
متخصص امور قراردادها

جناب مهندس سیامک میکائیلی

جناب مهندس سیامک میکائیلی

عضو تیم

جناب مهندس مهدی کرمی

مدیر کارخانه

جناب مهندس عبدالله طالبی

عضو تیم طراحی

جناب آقای علیرضا مرادی

عضو تیم قالبسازی

جناب آقای حسین رسولی

عضو تیم قالبسازی

جناب آقای قربان محمد مرادی

سرپرست واحد تزریق پلاستیک

جناب آقای کامران عزیزی

عضو تیم تزریق

جناب آقای سید مسعود تقوی

عضو تیم لجستیک

جناب آقای احمد ایمانفر

عضو تیم قالبسازی

جناب آقای محمد مهدی سلگی

عضو تیم مدیریت پروژه