Translate this page in your preferred language

نوآوران علوم مهندسی پویا

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا یک شرکت قالبسازی نوآورانه، علمی و تخصصی است که متشکل از اساتید دانشگاهی و افراد مجرب صنعتی می باشد. این شرکت سازنده تخصصی انواع قالب های تزریق پلاستیک (در سه دسته بندی قالب های موقت، قالب های داک و قالب های سوپر کت) و تولید کننده قطعات پلاستیکی سفارشی، علی الخصوص در موضوع باکس و پنل دستگاه های پزشکی و الکترونیکی می باشد.

مزیت های ما: متشکل از اساتید دانشگاهی و متخصصین صنعتی طراحی، قالبسازی و تزریق پلاستیک در یک مجموعه اهل فکر و نوآوری و خلاقیت استفاده از روش های علمی و استانداردهای قالبسازی بهره گیری از تیم حرفه ای مدیریت پروژه و زمان تعهد تحویل پروژه در موعد مقرر ارائه گان چارت زمانی و گزارش مستمر از پیشرفت پروژه مشاوره در جهت کاهش هزینه های تولید نوآوری در صنعت قالبسازی و ابداع قالب های موقت انتخاب بهینه ترین روش قالبسازی

انواع قالب در شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا، سازنده تخصصی انواع قالب های تزریق پلاستیک

قالب های موقت

قالب های داک (قالب های مرسوم در صنعت قالبسازی)

قالب های سوپر کت

نمایشگاه مجازی شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا

در زیر قطعات ساخته شده توسط این شرکت و شناسنامه قطعه قابل مشاهده می باشد(در حال بروزرسانی و تکمیل)

برخی قطعات مرتبط با تجهیزات و دستگاه های پزشکی