قالبسازی علمی در صنعت تزریق پلاستیک

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز در زمینه تولید قطعات پلاستیکی با تکنولوژی روز و کیفیت بسیار بالا در تیراژهای مختلف (ارائه خدمات تزریق پلاستیک تیراژ محدود در کنار طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک) می باشد. طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی بر اساس خواص و رفتار پلیمر امر بسیار مهمی است که می بایست در طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک مدنظر قرار داده شود. خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان به صورت تخصصی در این مرکز در اختیار مشتریان قرار داده می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار MOLDFLOW ، تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک به صورت علمی صورت می پذیرد.

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست.

در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. از این رو امیدواریم تا مطالب زیر بتواند به علاقه مندان این صنعت برای ساخت قطعات پلاستیکی کمک شایانی کند.

بررسی خطوط جوش

 

خطوط جوش (یا صفحات جوش) در طول فرآیند پر کردن قالب، زمانی که جبهه جریان مذاب جدا شده و در برخی از مکان‌های پایین دست دوباره ترکیب می‌شود، تشکیل می‌شوند (این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است).

قالبسازی علمی در صنعت تزریق پلاستیک قالب تزریق پلاستیک ارزان مقرون به صرفه ساخت قطعات پلاستیکی سریع

 خطوط جوش زمانی تشکیل می شوند که جبهه های مذاب از هم جدا شده و در یک مکان پایین دست دوباره ترکیب شوند. خطوط جوش زمانی که قطعات دارای راهگاه های متعدد باشند، به دلیل جریان در اطراف هسته ها، یا به دلیل پدیده جت شدن، تشکیل می شوند.

 

جداسازی یا تقسیم جبهه جریان مذاب می‌تواند به دلیل هسته‌ها/انسدادها، ضخامت دیواره متغیر (به عنوان مثال، جبهه مذاب جدا شده و به دنبال مسیر بهینه است)، یا انشعاب رانر برای قطعات چند راهگاهی ایجاد شود; پدیده جت کردن همچنین می تواند منجر به تشکیل خطوط جوش روی یک قطعه قالب گیری شود; خطوط جوش مانند ترک هایی در سطح قطعه قالب گیری شده به نظر می رسند.

این ویژگی های ترک مانند اغلب با چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستند; و در نتیجه در بسیاری از کاربردها از نظر زیبایی شناختی غیرقابل قبول در نظر گرفته می شوند; اما مهمتر از آن، استحکام مکانیکی موضعی در ناحیه جوش می تواند به طور قابل توجهی کمتر از مقاومت مناطق دور از جوش باشد; این یک نگرانی خاص برای قطعات تحت بارهای دینامیکی است.

وجود خطوط جوش یکی از مهم ترین مشکلات طراحی قطعات پلاستیکی برای کاربردهای سازه ای به دلیل احتمال شکست در ناحیه جوش است.

در حالی که تحقیقات زیادی در زمینه استحکام و ظاهر خط جوش انجام شده است; قوانین سخت و سریع کمی وجود دارد که می تواند برای کمک به طراح استفاده شود; طراح باید تشخیص دهد که استحکام، مقاومت شیمیایی و ظاهر جوش تحت تأثیر موارد زیر است:

 • انتخاب مواد
 • طراحی قطعه
 • طراحی قالب
 • شرایط فرآیند پردازش
متأسفانه، تنها تعداد محدودی از داده های طراحی پیرامون عملکرد جوش وجود دارد; بنابراین پیش بینی عملکرد ساختاری و ظاهر قطعات پلاستیکی حاوی خطوط جوش برای یک طراح دشوار است.

این وضعیت با این واقعیت پیچیده تر می شود که شرایط پردازش می تواند تأثیر زیادی بر عملکرد و ظاهر جوش داشته باشد; در حالی که شرایط پردازش مهم است، وجود خود جوش مهم ترین عامل است.

شاید مهم‌ترین قانون طراحی، قرار دادن جوش (ها) در مکان‌هایی باشد که از نظر زیبایی یا عملکرد نهایی حیاتی نیستند; طراح قطعه می تواند هندسه قطعه، ضخامت دیواره و طرح راهگاه را تغییر دهد تا جوش ها را به طور مناسب قرار دهد.

هنگامی که سوراخ‌ها به منظور مونتاژ در یک قطعه قالب‌گیری می‌شوند; خطوط جوش همیشه نگران‌کننده هستند (شکل زیر). برای مثال وقتی سوراخ‌ها همراه با اتصال دهنده‌های مکانیکی استفاده می‌شوند، تنش‌های مربوط به مونتاژ در آن محل مشخص می‌تواند بسیار زیاد باشد.

قالبسازی علمی در تزریق پلاستیک قالب تزریق پلاستیک ارزان مقرون به صرفه ساخت قطعات پلاستیکی سریع

 خطوط جوش ناحیه ای را نشان می دهد که در آن یکپارچگی مکانیکی از بین رفته است. این یک مشکل خاص در اطراف سوراخ هایی است که برای اتصالات استفاده می شود.

 

در این کاربردها، طراحان باید اطمینان حاصل کنند که طرح راهگاه انتخاب شده مشکلات خط جوش را به حداقل می‌رساند. متغیرهایی مانند طول جریان قبل از ترکیب مجدد جبهه‌های جریان، می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد جوش داشته باشند، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

قالبسازی علمی در تزریق پلاستیک قالب تزریق پلاستیک ارزان مقرون به صرفه ساخت قطعات پلاستیکی سریع

 طرح راهگاه که برای یک قطعه استفاده می شود، تعداد و محل خطوط جوش را تعیین می کند; در حالی که شبیه سازی پر کردن قالب به کمک کامپیوتر می تواند برای تعیین مکان خطوط جوش استفاده شود; پیش بینی کیفیت جوش از نظر استحکام یا زیبایی دشوار است.

شاید بهتر باشد تعداد خطوط جوش قوی بیشتر باشد و در مقابل تعداد خطوط جوش ضعیف کمتر باشد; متأسفانه، پیش‌بینی دقیق تفاوت‌های قدرت، اگر غیرممکن نباشد، دشوار است. پیش بینی ظاهر سطح شاید حتی دشوارتر باشد.

بافت سطح قالب، همراه با استفاده از مواد پلاستیکی با رنگ روشن تر، تمایل دارد عیوب سطح مربوط به خط جوش را پنهان کند; و در بیشتر موارد، اما نه همه موارد، می توان از رنگ آمیزی اجتناب کرد; شبیه سازی پر کردن قالب تزریق به کمک کامپیوتر برای کمک به طراح در مورد نگرانی های مربوط به جوش بسیار ارزشمند است.

شبیه سازی پر کردن قالب را می توان برای پیش بینی محل خطوط جوش، حتی برای قطعاتی با هندسه بسیار پیچیده استفاده کرد; پس از انجام آنالیز اولیه، طراح قطعه می تواند هندسه قطعه یا طرح راهگاه پیشنهادی را تغییر دهد تا جوش را در منطقه ای کمتر بحرانی، مدت ها قبل از ساخته شدن قالب، قرار دهد.

در برخی موارد، برنامه های کامپیوتری به تفسیر نتایج شبیه سازی جریان کمک می کنند تا مکان های جوش به طور خودکار شناسایی شوند; در حالی که شبیه سازی پر کردن قالب می تواند برای پیش بینی محل یک خط جوش استفاده شود; آنها به صراحت استحکام و ویژگی های ظاهری خط جوش را نشان نمی دهند.

با این حال، اگر طراح متغیرهای خروجی شبیه‌سازی فرآیند را ارزیابی کند; مانند دمای مذاب یا توزیع دما از طریق ضخامت قطعه در محل جوش، و متعهد به این نکته مرسوم باشد که مذاب‌های داغ جوش‌های قوی تولید می‌کنند; می‌تواند ارزیابی کیفی ظاهر/عملکرد جوش را انجام دهد; این به ویژه زمانی مفید است که طراح همبستگی هایی را بر اساس تجربه گذشته ایجاد کند.

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا آماده خدمت رسانی در حوزه های زیر به مشتریان عزیز می باشد.

 • طراحی قطعات و قالب های صنعتی
 • خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک
 • ساخت قالب های موقت تزریق پلاستیک
 • تولید قطعات پلاستیکی سفارشی
 • تولید قطعات پلاستیکی بدون قالب
 • نمونه سازی و پرینت سه بعدی
 • تولید باکس و بدنه تجهیزات الکترونیکی و پزشکی
 • خدمات تزریق پلاستیک تخصصی در تیراژ محدود و نامحدود
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق

حوزه های فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد. 

 • بدنه پلاستیکی دستگاه های پزشکی
 • پنل و باکس نجهیزات الکترونیکی
 • بدنه لوازم خانگی
 • آرم خودرو
 • لوازم تزئینی
 • قطعات پزشکی
 • لوازم یدکی سفارشی
 • اسباب بازی و سرگرمی
 • و کلیه قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا مفتخر است که با دارابودن مزایا و افتخارات زیر می تواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی مشتریان عزیز در حوزه های مختلف باشد.

 • بهره گیری از تجربه کنار تخصص آکادمیک در راستای ارايه خدمات قالبسازی علمی به مشتریان
 • تیم مدیریت پروژه حرفه ای
 • استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • قالبسازی
 • قالبسازی علمی ، سریع و ارزان
 • ساخت علمی قالب تزریق پلاستیک
 • طراحی علمی، مهندسی و بهینه سازی قالب های صنعتی
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و بیهنه سازی قالب های صنعتی
 • بهره گیری از سیستم CRM و دادن گزارش هفتگی به مشتریان
 • قالبسازی و تزریق پلاستیک در یک مجموعه و تحویل قطعه نهایی به مشتری
 • تضمین کیفیت قالب های ساخته شده
 • کاهش هزینه های قالب سازی با استفاده از تکنولوژی قالب های موقت مناسب برای تیراژهای محدود
 • کنترل کیفی تمامی سفارشات در حین تولید
 • انتشار دستاوردهای تکنولوژیک در قالب مقالات ISI
 • چاپ بیش از ده مقاله ISI در مجلات معتبر دنیا
 • یک اختراع بین المللی و پنج اختراع داخلی
 • ارتباط مستمر با محیط های علمی و دانشگاهی
 • مشاوره در جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید.

کاهش هزینه های قالبسازی بر مبنای روش علمی

لازم به ذکر است که شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه روشی منحصر به فرد با کاهش هزینه های ساخت قالب، خدمات تزریق پلاستیک تخصصی تیراژ محدود را در اختیار مشتریان با قیمت و کیفیت مناسب قرار می دهد.

طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک عموما در هزینه های بالایی امکان پذیر می باشد; اما شرکت ما با کاهش هزینه ها و طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک ٬ توانسته است تا این امکان را در اختیار مشتریان قرار دهد; تا بتوانند با هزینه کمتر بازار هدف را بررسی نمایند ، نمونه خود را به تولید برسانند.

استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق برای طراحی علمی قطعات و قالب های صنعتی در این مرکز صورت می پذیرد.

در ساخت قطعات پلاستیکی قالبسازی سریع و ارزان نقش مهمی در زمان تحویل قطعات ایفا می کند. این موضوع با شبیه سازی های مهندسی می تواند محقق شود. زیرا زمان فرآیند ساخت را به شدت کاهش می دهند.

بر اساس پیشینه علمی شرکت و بهره گیری از کادر علمی مجرب٬ خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک بر مبنای روش قالبسازی علمی ، سریع و ارزان و همچنین طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی و تزریق پلاستیک تیراژ محدود به صورت تخصصی در این مرکز ارايه می شود. مشتریان عزیز برای ثبت سفارش از طریق راه های ارتباطی شرکت اقدام نمایند.

ساخت علمی قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز در زمینه تولید قطعات پلاستیکی با تکنولوژی روز و کیفیت بسیار بالا در تیراژهای مختلف (ارائه خدمات تزریق پلاستیک تیراژ محدود در کنار طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک) می باشد. طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی بر اساس خواص و رفتار پلیمر امر بسیار مهمی است که می بایست در طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک مدنظر قرار داده شود. خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان به صورت تخصصی در این مرکز در اختیار مشتریان قرار داده می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار MOLDFLOW ، تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک به صورت علمی صورت می پذیرد.

امروزه پرینترهای سه بعدی نیز در کنار صنعت تزریق پلاستیک در ساخت علمی قطعات پلاستیکی نقش عمده ای دارند.

پرینتر های سه بعدی

تکنولوژی پرینت های سه بعدی هر روز در حال پیشرفت می باشد. از این رو هرروزه به تکنیک های پرینتر های سه بعدی اضافه می شود . از به کار بردن پرینتر سه بعدی در کنار اسکنر سه بعدی قادر به انجام مهندسی معکوس بسیاری از قطعات می شویم . پرینت سه بعدی یا ساخت افزایشی قطعات به فرآیندی گفته می شود که از روی فایل های کامپیوتری به طور مستقیم قطعه سه بعدی ساخته می شود. این فرآیند با قرارگرفتن لایه های متوالی از مواد اولیه برروی هم انجام می شود. ساخت افزایشی یا پرینت سه بعدی نسبت به روش های تولید سنتی از مواد کمتر و زمان کمتری برای ساخت استفاده می کند .پرینت سه بعدی یک مرحله ای می باشد اما روش های سنتی دارای مراحل مختلفی هستند که باید طی شوند . ما انواع فناوری پرینترهای سه بعدی که در دنیا استفاده میشوند دسته بندی کرده ایم و درباره نحوه استفاده و کاربرد آن ها توضیحات مختصری خواهیم داد که شامل :

۳D – Printing(Binder Jetting)

SLA

SLS

FDM

LOM

DDM

Poly jet

DLP

Fusion Jet

پرینت سه بعدی (۳D Printing) یا روش BinderJetting

اگرچه به تمام روش های پرینت سه بعدی اصطلاحا چاپ سه بعدی گفته می شود .اما چاپ سه بعدی در اصل خود یک روش مستقل از روش های پرینت سه بعدی می باشد.  اولین بار این روش توسط موسسه فناوری ماساچوست، MIT، اختراع شد. در این روش قطعه مورد نظر به صورت سه بعدی پرینت می شود .در اینجا یک لایه از پودر مواد اولیه توسط یک مکانیزم لایه لایه ر روی صفحه زمینه دستگاه پخش می شود و دقیقا مطابق با شکل قطعه مورد نظر تشکیل جسم صلب می دهد و در نقاط دیگر پودر دست نخورده باقی بماند. در این روش پودر های دست نخورده که  باقی مانده اند نقش ساپورت برای لایه های بالایی را ایفا می کنند و دیگر نیازی به تولید ساختار ساپورت به صورت جداگانه ندارد.

پرینتر سه بعدی SLA

دستگاه SLA دارای یک میز کار است که قطعه مورد نظر بر روی آن ساخته خواهد شد و در جهت عمودی در یک مخزن حاوی مایع رزین حرکت می کند. سیستم لیزری بر روی دستگاه قرار دارد که همراه با یک سیستم اسکن لیزر دو بعدی نورلیزر بر روی سطح رزین در قسمت مشخص می تابد و باعث سخت شدن مدل و تشکیل قطعه مورد نظر می شود. لایه های قطعه بر روی هم ساخته می شود و ارتفاع می گیرد در این روش ضخامت هر لایه بین ۷۰ تا ۵۰۰ میکرون قابل تغییر است. در این روش نیاز داریم تا در زیر قسمت هایی که دارای زاویه منفی می باشند، ساپورت توسط نرم افزار های تعریف شود. نیاز به ساپورت گذاری در این روش برخی محدودیت ها را در قطعات تولیدی ایجاد می کند. قطعه تولید شده به روش SLA که ساپورت آن جدا نشود یک مشکل بزرگ می باشد.

مزیت های پرینتر سه بعدی SLA

 1. دقت ابعادی  خوب و صافی سطح مناسب
 2. برای تولید قطعات شفاف از این روش استفاده میکنند
 3. از قطعات SLA می توان به صورت غیر مستقیم در تولید قطعات صنعتی نیز بهره جست.

معایب پرینتر سه بعدی SLA

 1. برای چاپ زیر قطعه نیاز زدن ساپورت می باشد
 2. از قطعه تولید شده به روش SLA نمی توان به عنوان قطعه نهایی استفاده کرد.
 3.  برای سفت شدن کامل یک قطعه باید چند ساعت در معرض اشعه فرابنفش قرار بگیرد.

پرینتر سه بعدی SLS

دستگاه پرینتر سه بعدی SLS از دستگاهی است که با ماده اولیه پودری شکل قطعه می سازد . در یک دستگاه SLS سیستم‌های مختلفی وجود دارد که برای ساخت قطعه مورد نظر همکاری می کنند.  قسمت‌های اصلی دستگاه شامل:

 • سیستم اسکن لیزری
 • سیستم های حرارتی دستگاه
 • سیستم گردش گاز بی اثر
 • سیستم مصرف پودر
 • سیستم پلاتفورم
 • الکترونیک و نرم افزار دستگاه

مزایای پرینتر سه بعدی SLS

 • امکان تولید قطعات کاربردی و عملیاتی
 • استحکام و ضربه پذیری بالای قطعات تولیدی
 • پایداری حرارتی و شیمیایی بالای قطعه
 • قابلیت ماشینکاری و پولیش و رنگ قطعات
 • سرعت بالای تولید قطعات در تیراژ تا ۵۰۰

پرینتر سه بعدی FDM ( Fused Deposition Modeling)

یک روش نمونه سازی سریع و پرینت سه بعدی قطعات است که در این روش از  اکسترود فیلامنت هایی با قطر 1.75 از پلیمر یا موم به عنوان مواد اولیه استفاده می شود. اکسترودر بر روی ی میز کاری قرار دارد که در جهت x  و y و z حرکت می کند وفیلامنت ذوب شده لایه لایه بر روی هم می نشیند و قطعه را می سازد . قطعه تولید شده به روش پرینتر سه بعدی FDM نیاز به ساپورت دارد و قسمت هایی که ساپورت خورده اند از نظر ظاهری و دقت مناسب نیستند.

مزایای  پرینتر سه بعدی FDM
 1.  دستگاه و مواداولیه آن ارزان می باشد.
 2. قطعات بزرگ را بدون هدر رفتن مقدار زیادی مواد میتواند بسازد.
 3. بعضی از پرینتر های سه بعدی FDM دارای کاربرد های صنعتی هستند.
 4. نیاز به ساپورت دارد .
 5. نوع مواد اولیه آن محدود و تنوع کمی دارد.
 6. برای کاربرد های صنعتی دقت ابعادی و صافی سطح نا مناسبی دارد.

پرینتر سه بعدی LOM (، Laminated Object Manufacturing )

برای اولین بار شرکت Helisys این روش را معرفی کرد. در این روش برای تولید یک قطعه از یک رول استفاده می شود که این رول می تواند از جنس های  پلاستیک، کاغذ، سلولوز، فلز یا روق های کامپوزیت باشد. یک رول از ماده اولیه بر روی دستگاه قرار می گیرد و یک لایه از آن روی میز کار قرار می گیرد و سپس دور تا دور آن لایه بر اساس فایل کامپیوتری طراحی شده توسط لیزر برش می خورد. قسمت های که بریده شده و اضافه نقش ساپورت برای لایه های بالاتر را ایفا می کنند و در نهایت باید از قطعه نهایی جدا شوند. لایه های ایجاد شده در روش LOM بین ۵۰ تا ۵۰۰ میکرون قایل تغییر می باشند.

پرینتر سه بعدی DDM ( تولید ته نشینی قطرات، Droplet Deposition Manufacturing)

نام دیگر این روش DWax نیز می باشد. ماده اولیه در این روش مومی شکل است و از یک نازل که بر روی یک میز کار متحرک در دو بعد قرار دارد استفاده میشود تا موم را ذوب کرده و به صورت ذرات بسیار ریزی در بیاورد و ذرات را بر روی لایه قبلی بنشاند. قطر ذرات حدود ۷۰ میکرون می باشند. به دلیل دقت بسیار بالا و سطح صاف قطعات ،  این روش بیشتر برای تولیدات مومی برای استفاده در ریخته گری دقیق و تولید جواهرات و قطعات ایمپلنت های دندانی کاربرد زیادی دارد. این روش به دلیل سرعت پایین تولید، قادر به تولید قطعات بزرگ نیست برای تولید قطعات ظریف و کوچک از آن بهره استفاده می شود.

مزایای پرینتر سه بعدی Poly Jet
 1. دقت ابعادی آن بسیار بالا است
 2. سرعت عمل بالا در تولید قطعه
 3. صافی سطح بسیار عالی قطعات
 4. توانایی تولید قطعه های ظریف و دقیق
 معایب پرینتر سه بعدی Poly Jet
 1. گران قیمت بودن دستگاه و مواد اولیه
 2. به ساپورت نیاز دارد
 3. مواد اولیه محدود و پلیمری ترموست
 4. شکننده بودن قطعات

پرینتر سه بعدی DLP ( پردازش دیجیتالی نور، Digital Light Processing)

از این روش در تولید قطعات ظریف و مدل مورد استفاده در ریخته گری استفاده می شود. مبنای این روش استفاده از بورد های الکترونیکی DLP می باشد. از این بورد ها در سیستم های پرینت سه بعدی برای سفت کردن رزین استفاده می شود. این روش دارای دقت بسیار بالایی بوده و می توان قطعات بسیار ظریفی را برای استفاده در جواهر سازی تولید کرد.

پرینتر سه بعدی Fusion Jet

در این روش بعد از انجام لایه نشانی پودر و پیش گرم کردن ماده ای به نام  Fusing Agent که مثل جوهر است بر روی قسمت هایی از سطح پودر که قرار است به قطعه تبدیل شوند پاشیده می شود. این ماده به شکل مایع و به رنگ سیاه بوده و طراحی آن به گونه ای بوده که انرژی حرارتی تابشی بیشتر جذب کرده و موجب ذوب ماده در قسمت هایی می شود که این ماده بر روی آن قرار دارد. برای جلوگیری از نفوذ حرارت به حاشیه قطعه بر روی حاشیه بیرونی قطعات ماده ای به نام Detailing Agent پاشیده می شود که جذب کمتری نسبت به ماده قبلی داشته که باعث می شود لبه های قطعه به صورت تیز در آید و کیفیت سطحی بهبود پیدا کند.

همچنین شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا در زمینه ساخت قطعات پلیمری با روش تزریق پلاستیک فعالیت دارد.

با استفاده از قالبسازی سریع ، ارزان ، علمی می توان با هزینه مناسب در زمینه تزریق پلاستیک تیراژ محدود می توان به خوبی فعالیت کرد. شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا تنها مرکز برای ارائه خدمات در زمینه تزریق پلاستیک تیراژ محدود می باشد.

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا آماده خدمت رسانی در حوزه های زیر به مشتریان عزیز می باشد.

 • طراحی قطعات و قالب های صنعتی
 • خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک
 • ساخت قالب های موقت تزریق پلاستیک
 • تولید قطعات پلاستیکی سفارشی
 • تولید قطعات پلاستیکی بدون قالب
 • نمونه سازی و پرینت سه بعدی
 • تولید باکس و بدنه تجهیزات الکترونیکی و پزشکی
 • خدمات تزریق پلاستیک تخصصی در تیراژ محدود و نامحدود
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق

حوزه های فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد. 

 • بدنه پلاستیکی دستگاه های پزشکی
 • پنل و باکس نجهیزات الکترونیکی
 • بدنه لوازم خانگی
 • آرم خودرو
 • لوازم تزئینی
 • قطعات پزشکی
 • لوازم یدکی سفارشی
 • اسباب بازی و سرگرمی
 • و کلیه قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا مفتخر است که با دارابودن مزایا و افتخارات زیر می تواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی مشتریان عزیز در حوزه های مختلف باشد.

 • بهره گیری از تجربه کنار تخصص آکادمیک در راستای ارايه خدمات قالبسازی علمی به مشتریان
 • تیم مدیریت پروژه حرفه ای
 • استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • قالبسازی
 • قالبسازی علمی ، سریع و ارزان
 • ساخت علمی قالب تزریق پلاستیک
 • طراحی علمی، مهندسی و بهینه سازی قالب های صنعتی
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و بیهنه سازی قالب های صنعتی
 • بهره گیری از سیستم CRM و دادن گزارش هفتگی به مشتریان
 • قالبسازی و تزریق پلاستیک در یک مجموعه و تحویل قطعه نهایی به مشتری
 • تضمین کیفیت قالب های ساخته شده
 • کاهش هزینه های قالب سازی با استفاده از تکنولوژی قالب های موقت مناسب برای تیراژهای محدود
 • کنترل کیفی تمامی سفارشات در حین تولید
 • انتشار دستاوردهای تکنولوژیک در قالب مقالات ISI
 • چاپ بیش از ده مقاله ISI در مجلات معتبر دنیا
 • یک اختراع بین المللی و پنج اختراع داخلی
 • ارتباط مستمر با محیط های علمی و دانشگاهی
 • مشاوره در جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید.
 • ساخت علمی قطعات پلاستیکی

پرینتر سه بعدی قالب تزریق پلاستیک قالبسازی علمی ارزان تیراژ محدود

کاهش هزینه های قالبسازی بر مبنای روش علمی

لازم به ذکر است که شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه روشی منحصر به فرد با کاهش هزینه های ساخت قالب، خدمات تزریق پلاستیک تخصصی تیراژ محدود را در اختیار مشتریان با قیمت و کیفیت مناسب قرار می دهد.

طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک عموما در هزینه های بالایی امکان پذیر می باشد; اما شرکت ما با کاهش هزینه ها و طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک ٬ توانسته است تا این امکان را در اختیار مشتریان قرار دهد; تا بتوانند با هزینه کمتر بازار هدف را بررسی نمایند ، نمونه خود را به تولید برسانند. به عبارتی قالبسازی علمی در ساخت علمی قطعات پلاستیکی نقش عمده ای دارد که این امکان در این مرکز فراهم گردیده است.

استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق برای طراحی علمی قطعات و قالب های صنعتی در این مرکز صورت می پذیرد.

بر اساس پیشینه علمی شرکت و بهره گیری از کادر علمی مجرب٬ خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک بر مبنای روش قالبسازی علمی ، سریع و ارزان و همچنین طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی و تزریق پلاستیک تیراژ محدود به صورت تخصصی در این مرکز ارايه می شود. مشتریان عزیز برای ثبت سفارش از طریق راه های ارتباطی شرکت اقدام نمایند.

طراحی علمی و صنعتی قالب های تزریق پلاستیک

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز در زمینه تولید قطعات پلاستیکی با تکنولوژی روز و کیفیت بسیار بالا در تیراژهای مختلف (ارائه خدمات تزریق پلاستیک تیراژ محدود در کنار طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک) می باشد. طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی بر اساس خواص و رفتار پلیمر امر بسیار مهمی است که می بایست در طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک مدنظر قرار داده شود. خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان به صورت تخصصی در این مرکز در اختیار مشتریان قرار داده می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار MOLDFLOW ، تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک به صورت علمی صورت می پذیرد.

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست.

در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. از این رو امیدواریم تا مطالب زیر بتواند به علاقه مندان این صنعت کمک شایانی کند.

 

بررسی انواع راهگاه ها

 

طراحی علمی و صنعتی قالب های تزریق پلاستیک قالبسازی علمی ارزان مقرون به صرفه سریع قطعات پلیمری پلاستیکی تیراژ محدود

 پرتاب جریان (جت شدن جریان) می تواند هنگام ورود به یک حفره ضخیم و باز رخ دهد. با طراحی مناسب راهگاه یا با ورود به یک مانع می توان پتانسیل جت را کاهش داد. پروفیل سرعت در طول مرحله تزریق فرآیند همچنین می تواند برای تقویت تشکیل جبهه جریان مذاب در حین ورود مذاب به حفره استفاده شود.

طراحی علمی و صنعتی قالب های تزریق پلاستیک قالبسازی علمی ارزان مقرون به صرفه سریع قطعات پلیمری پلاستیکی تیراژ محدود

 هنگامی که پرتاب جریان (جت شدن) اتفاق می افتد، قطعات سطح ظاهری ضعیفی دارند که به دلیل جوشکاری نامناسب مذاب جت در هنگام پر شدن حفره است. جت کردن همچنین می تواند منجر به کاهش عملکرد مکانیکی شود

قالب های دیسکی شکل نشان داده شده در شکل زیر (a تا e) را در نظر بگیرید. قالب ها دارای یک بخش دیسک مرکزی نازک هستند که توسط یک لبه نسبتاً ضخیم احاطه شده است. تعدادی از طرح‌های راهگاه وجود دارد که می‌توانند برای یک قطعه پلاستیکی با این نوع هندسه عمومی استفاده شوند. هر یک از این طرح های راهگاه مزایا و محدودیت های نسبی خود را ارائه می دهد.

طراحی علمی و صنعتی قالب های تزریق پلاستیک قالبسازی علمی ارزان مقرون به صرفه سریع قطعات پلیمری پلاستیکی تیراژ محدود

 قسمت دیسک مانند دارای یک لبه ضخیم است که ناحیه مرکزی نازک تری را احاطه کرده است. انتخاب یک طرح راهگاه با این واقعیت که قطعه دارای ضخامت دیواره غیر یکنواخت است، پیچیده است. هر یک از پنج گزینه نشان داده شده مزایا و محدودیت های نسبی خود را دارند

 

راهگاه مرکزی بالا (Top center gating)

راهگاه مرکزی مزیت جریان متعادل، تهویه یکنواخت در خط جداسازی و بدون خطوط جوش را ارائه می دهد. با این حال، قطعه از نازک به ضخیم راهگاه گذاری شده است، و این احتمال وجود دارد که بخش ضخیم تر به طور کامل بسته نشده باشد و در نتیجه آثار سینک یا حفره های انقباض ایجاد شود.

راهگاه لبه (Edge gating)

ورود به لبه قطعه، بسته بندی (فشردگی) بخش ضخیم را تسهیل می کند. با این حال، این احتمال وجود دارد که مذاب در اطراف لبه بیرونی به دنبال مسیر بهینه باشد. این می تواند منجر به یک خط جوش و احتمال ایجاد یک تله گاز یا شات کوتاه به دلیل «تزلزل جریان» شود. گرد بودن قطعه نیز با این طرح راهگاه زیر سوال می رود.

راهگاه های چند لبه (Multiple edge gates)

اثر دنبال کردن مسیر بهینه برای مذاب با این طرح راهگاه به حداقل می رسد. راهگاه ضخیم به نازک اجازه می دهد تا بسته بندی بخش های ضخیم تر و بسته بندی یکنواخت تر از یک راهگاه لبه باشد. یک سری خطوط جوش با این گزینه تشکیل می شود. یکی از مهمترین نگرانی ها این واقعیت است که مرکز قطعه آخرین مکانی است که باید پر شود. بنابراین، دریچه های خط جداکننده موثر نیستند و باید مقررات خاصی برای هواگیری مانند پین های هواگیری در نظر گرفته شود. مقادیر زیادی باقی مانده (اضافات) رانر نیز تولید خواهد شد.

چندین دروازه لبه بالایی (Multiple top rim gates)

این گزینه راهگاه مزایا و محدودیت های گزینه راهگاه چند لبه قبلی را ارائه می دهد. گزینه راهگاه بالا مزیت اضافی جداسازی خودکار را در مورد قالب سه صفحه ای یا قالب گیری بدون خراش در مورد ابزار رانر داغ ارائه می دهد.

راهگاه مرکزی بالا با رانر های داخلی (Top center gating with internal runners)

گزینه راهگاه مرکزی بالا با رانرهای داخلی گزینه ای است که تنها زمانی می تواند مورد توجه قرار گیرد که الزامات عملکردی و زیبایی محصول اجازه اضافه کردن رانر داخلی را بدهد. در این مورد، رانر های داخلی برای بهبود توانایی بسته بندی بخش ضخیم به جای هدایت کننده جریان اضافه می شوند. در واقع، استفاده از رانر داخلی می تواند منجر به مشکلات پیمودن مسیر بهینه و تردید جریان شود. در حالی که این گزینه یک نسخه بهبود یافته از گزینه راهگاه مرکزی بالا از نقطه نظر بسته بندی است، باید با استفاده از شبیه سازی پر کردن قالب ارزیابی شود، زیرا این رانر های داخلی بر پر شدن قالب تاثیر می گذارند.

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا آماده خدمت رسانی در حوزه های زیر به مشتریان عزیز می باشد.

 • طراحی قطعات و قالب های صنعتی
 • خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک
 • ساخت قالب های موقت تزریق پلاستیک
 • تولید قطعات پلاستیکی سفارشی
 • تولید قطعات پلاستیکی بدون قالب
 • نمونه سازی و پرینت سه بعدی
 • تولید باکس و بدنه تجهیزات الکترونیکی و پزشکی
 • خدمات تزریق پلاستیک تخصصی در تیراژ محدود و نامحدود
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق

حوزه های فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد. 

 • بدنه پلاستیکی دستگاه های پزشکی
 • پنل و باکس نجهیزات الکترونیکی
 • بدنه لوازم خانگی
 • آرم خودرو
 • لوازم تزئینی
 • قطعات پزشکی
 • لوازم یدکی سفارشی
 • اسباب بازی و سرگرمی
 • و کلیه قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا مفتخر است که با دارابودن مزایا و افتخارات زیر می تواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی مشتریان عزیز در حوزه های مختلف باشد.

 • بهره گیری از تجربه کنار تخصص آکادمیک در راستای ارايه خدمات قالبسازی علمی به مشتریان
 • تیم مدیریت پروژه حرفه ای
 • استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • قالبسازی
 • قالبسازی علمی ، سریع و ارزان
 • ساخت علمی قالب تزریق پلاستیک
 • طراحی علمی، مهندسی و بهینه سازی قالب های صنعتی
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و بیهنه سازی قالب های صنعتی
 • بهره گیری از سیستم CRM و دادن گزارش هفتگی به مشتریان
 • قالبسازی و تزریق پلاستیک در یک مجموعه و تحویل قطعه نهایی به مشتری
 • تضمین کیفیت قالب های ساخته شده
 • کاهش هزینه های قالب سازی با استفاده از تکنولوژی قالب های موقت مناسب برای تیراژهای محدود
 • کنترل کیفی تمامی سفارشات در حین تولید
 • انتشار دستاوردهای تکنولوژیک در قالب مقالات ISI
 • چاپ بیش از ده مقاله ISI در مجلات معتبر دنیا
 • یک اختراع بین المللی و پنج اختراع داخلی
 • ارتباط مستمر با محیط های علمی و دانشگاهی
 • مشاوره در جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید.

کاهش هزینه های قالبسازی بر مبنای روش علمی

لازم به ذکر است که شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه روشی منحصر به فرد با کاهش هزینه های ساخت قالب، خدمات تزریق پلاستیک تخصصی تیراژ محدود را در اختیار مشتریان با قیمت و کیفیت مناسب قرار می دهد.

طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک عموما در هزینه های بالایی امکان پذیر می باشد; اما شرکت ما با کاهش هزینه ها و طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک ٬ توانسته است تا این امکان را در اختیار مشتریان قرار دهد; تا بتوانند با هزینه کمتر بازار هدف را بررسی نمایند ، نمونه خود را به تولید برسانند.

استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق برای طراحی علمی قطعات و قالب های صنعتی در این مرکز صورت می پذیرد.

بر اساس پیشینه علمی شرکت و بهره گیری از کادر علمی مجرب٬ خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک بر مبنای روش قالبسازی علمی ، سریع و ارزان و همچنین طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی و تزریق پلاستیک تیراژ محدود به صورت تخصصی در این مرکز ارايه می شود. مشتریان عزیز برای ثبت سفارش از طریق راه های ارتباطی شرکت اقدام نمایند.

ساخت علمی قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز در زمینه تولید قطعات پلاستیکی با تکنولوژی روز و کیفیت بسیار بالا در تیراژهای مختلف (ارائه خدمات تزریق پلاستیک تیراژ محدود در کنار طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک) می باشد. طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی بر اساس خواص و رفتار پلیمر امر بسیار مهمی است که می بایست در طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک مدنظر قرار داده شود. خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان به صورت تخصصی در این مرکز در اختیار مشتریان قرار داده می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار MOLDFLOW ، تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک به صورت علمی صورت می پذیرد.

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست.

در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد; از این رو امیدواریم تا مطالب زیر بتواند به علاقه مندان این صنعت کمک شایانی کند.

 

راهگاه گذاری از ضخیم به نازک

 

هنگامی که قطعات پلاستیکی قالب گیری تزریقی دارای ضخامت دیواره های متغیری هستند; معمولاً عمل خوبی است که در ضخیم ترین بخش قالب گیری، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است; راهگاه قرار داده شود و مذاب پلاستیک وارد شود.

ساخت علمی قطعات پلاستیکی طراحی علمی قالب تزریق پلاستیک قالبسازی علمی ارزان مقرون به صرفه ساخت تیراژ محدود نرم افزار MOLDFLOW

 راهگاه گذاری قطعات با ضخامت دیواره متغیر باید تا حد امکان در قسمت های ضخیم تر قرار داده شوند تا پتانسیل ایجاد علائم یا حفره های سینک کاهش یابد. اگر قطعه باید از “نازک به ضخیم” راهگاه گزاری شود، می توان برای تسهیل بسته بندی بخش های ضخیم تر، رانرهای داخلی (احتمالا دنده ها) اضافه کرد.

بخش ضخیم تر قالب نیاز به جبران بسته بندی/انقباض بیشتری دارد و بنابراین باید در نزدیکترین فاصله به راهگاه قرار گیرد.

هنگامی که این کار انجام نمی شود; بخش نازکی که بین راهگاه و بخش ضخیم تر قرار دارد; می تواند یخ بزند و توانایی بسته بندی بخش ضخیم تر از بین می رود.

همچنین دستیابی به پوشش های سطحی خوب برای قطعاتی که از نازک به ضخیم راهگاه گذاری شده اند دشوار است; زیرا جلوی مذاب در هنگام خروج از ناحیه نازک تر، تمایل به خنک شدن و جت دارد.

اگر بنا به دلایل دیگری راهگاه باید در قسمت نازکی از قالب قرار گیرد; می توان از یک رانر داخلی یا دنده اصلاح شده برای باز نگه داشتن کانال جریان در طول مراحل بسته بندی و نگهداری در فرآیند قالب گیری استفاده کرد; همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است.

در حالی که راهگاه گذاری به بخش‌های دیواره ضخیم‌تر یک قطعه پلاستیکی کنترل روی بسته‌بندی را فراهم می‌کند; می‌تواند منجر به سایر مشکلات قالب‌گیری مانند “جت کردن” شود.

جت می تواند هنگام ورود به یک حفره ضخیم و باز رخ دهد; هنگامی که جت رخ می دهد، مذاب به جای اینکه به سمت جلو دارای جریان فواره ای باشد; تمایل به جریان پیدا کردن به داخل حفره عمیق دارد.

اگر جت کردن اتفاق بیفتد، قسمت قالب گیری شده ظاهر سطحی نسبتاً ضعیفی خواهد داشت.

جت طناب مانند (rope-like jet) پلیمر، در مراحل اولیه فرآیند پر کردن قالب خنک می شود و به درستی به هم جوش نمی شود.

شاید مهمتر از آن این نکته می باشد که خواص مکانیکی و شیمیایی قطعات نیز در هنگام وقوع جت آسیب ببیند.

اثرات جت را می توان با طراحی مناسب راهگاه به حداقل رساند; به عنوان مثال، طول های کوتاه برای مسیر راهگاه باعث انبساط مذاب در هنگام ورود به حفره به دلیل اثرات کشسان/حافظه می شود (طراح قالب اکستروژن دقیقاً برعکس عمل می کند; به عنوان مثال، از طول های قالب طولانی برای قالب اکستروژن استفاده می کند تا تورم قالب مرتبط با تغییرات ابعادی را با خروج اکسترود از قالب به حداقل برساند.).

برای به حداقل رساندن پتانسیل رخ دادن جت می توان از راهگاه های های بزرگ، به ویژه دریچه های فن و راهگاه های زبانه ای استفاده کرد.

ورود به برخی از انواع انسداد جریان (به عنوان مثال، پین هسته، و غیره) همچنین به توسعه جلوی جریان مذاب کمک می کند، در نتیجه پتانسیل جت را به حداقل می رساند.

لازم به ذکر است که برای ساخت علمی قطعات پلاستیکی نیاز می باشد تا طراحی راهگاه به بهترین نحو ممکن اتفاق بیفتد.

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا آماده خدمت رسانی در حوزه های زیر به مشتریان عزیز می باشد.

 • طراحی قطعات و قالب های صنعتی
 • خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک
 • ساخت قالب های موقت تزریق پلاستیک
 • تولید قطعات پلاستیکی سفارشی
 • تولید قطعات پلاستیکی بدون قالب
 • نمونه سازی و پرینت سه بعدی
 • تولید باکس و بدنه تجهیزات الکترونیکی و پزشکی
 • خدمات تزریق پلاستیک تخصصی در تیراژ محدود و نامحدود
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق

حوزه های فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد. 

 • بدنه پلاستیکی دستگاه های پزشکی
 • پنل و باکس نجهیزات الکترونیکی
 • بدنه لوازم خانگی
 • آرم خودرو
 • لوازم تزئینی
 • قطعات پزشکی
 • لوازم یدکی سفارشی
 • اسباب بازی و سرگرمی
 • و کلیه قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا مفتخر است که با دارابودن مزایا و افتخارات زیر می تواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی مشتریان عزیز در حوزه های مختلف باشد.

 • بهره گیری از تجربه کنار تخصص آکادمیک در راستای ارايه خدمات قالبسازی علمی به مشتریان
 • تیم مدیریت پروژه حرفه ای
 • استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • قالبسازی
 • قالبسازی علمی ، سریع و ارزان
 • ساخت علمی قالب تزریق پلاستیک
 • طراحی علمی، مهندسی و بهینه سازی قالب های صنعتی
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و بیهنه سازی قالب های صنعتی
 • بهره گیری از سیستم CRM و دادن گزارش هفتگی به مشتریان
 • قالبسازی و تزریق پلاستیک در یک مجموعه و تحویل قطعه نهایی به مشتری
 • تضمین کیفیت قالب های ساخته شده
 • کاهش هزینه های قالب سازی با استفاده از تکنولوژی قالب های موقت مناسب برای تیراژهای محدود
 • کنترل کیفی تمامی سفارشات در حین تولید
 • انتشار دستاوردهای تکنولوژیک در قالب مقالات ISI
 • چاپ بیش از ده مقاله ISI در مجلات معتبر دنیا
 • یک اختراع بین المللی و پنج اختراع داخلی
 • ارتباط مستمر با محیط های علمی و دانشگاهی
 • مشاوره در جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید.

کاهش هزینه های قالبسازی بر مبنای روش علمی

لازم به ذکر است که شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه روشی منحصر به فرد با کاهش هزینه های ساخت قالب، خدمات تزریق پلاستیک تخصصی تیراژ محدود را در اختیار مشتریان با قیمت و کیفیت مناسب قرار می دهد.

طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک عموما در هزینه های بالایی امکان پذیر می باشد; اما شرکت ما با کاهش هزینه ها و طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک ٬ توانسته است تا این امکان را در اختیار مشتریان قرار دهد; تا بتوانند با هزینه کمتر بازار هدف را بررسی نمایند ، نمونه خود را به تولید برسانند.

استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق برای طراحی علمی قطعات و قالب های صنعتی در این مرکز صورت می پذیرد.

بر اساس پیشینه علمی شرکت و بهره گیری از کادر علمی مجرب٬ خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک بر مبنای روش قالبسازی علمی ، سریع و ارزان و همچنین طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی و تزریق پلاستیک تیراژ محدود به صورت تخصصی در این مرکز ارايه می شود. مشتریان عزیز برای ثبت سفارش از طریق راه های ارتباطی شرکت اقدام نمایند.

ساخت علمی قالب های تزریق پلاستیک

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز در زمینه تولید قطعات پلاستیکی با تکنولوژی روز و کیفیت بسیار بالا در تیراژهای مختلف (ارائه خدمات تزریق پلاستیک تیراژ محدود در کنار طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک) می باشد. طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی بر اساس خواص و رفتار پلیمر امر بسیار مهمی است که می بایست در طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک مدنظر قرار داده شود. خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان به صورت تخصصی در این مرکز در اختیار مشتریان قرار داده می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار MOLDFLOW ، تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک به صورت علمی صورت می پذیرد.

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست.

در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. از این رو امیدواریم تا مطالب زیر بتواند به علاقه مندان این صنعت کمک شایانی کند.

 

قالب های چند کویتی در مقابل قالب های خانوادگی

 

بسیاری از محصولات پلاستیکی در واقع شامل مجموعه ای از قطعات می باشند; که با روش قالب گیری تزریقی ساخته شده اند که باید در یک عملیات ساخت ثانویه یا توسط مصرف کننده مونتاژ شوند.

هنگامی که تک تک قطعات سازنده محصول از مواد پلاستیکی مختلف تولید می شوند; یک سری قالب های تزریق (یا مجموعه اینزرت های قابل تعویض) به طور کلی برای تولید متعلقات جداگانه ساخته می شوند.

روش دیگر، برای نمونه‌های اولیه یا قطعات با نرخ تولید کم، می‌توان از یک قالب خانواده چند کویتی (multi-cavity family mold) با رانر شات آف (runner shut-offs) برای قالب‌گیری تک تک قطعات در یک زمان استفاده کرد.

با این حال، اگر تمام قطعات سازنده محصول از یک ماده پلاستیکی تولید شده باشند; ممکن است بتوان همه یا برخی از اجزا را در یک شات با استفاده از یک قالب خانوادگی تولید کرد.

در بیشتر موارد، یک سری از قالب های تک حفره یا متعادل مخصوص نرخ تولید بالاتر و قالب های چند حفره ای به گزینه قالب خانواده ارجحیت دارد.

با این حال، زمانی که حجم تولید کم است; قالب خانوادگی، مانند شکل نشان داده شده در پایین، اغلب یک گزینه قالب اقتصادی تر است.

مهم است که قالب های خانوادگی به گونه ای طراحی شوند که هر حفره تکی به طور همزمان پر شود (مانند یک قالب طبیعی متعادل چند حفره).

ساخت علمی قالب های تزریق پلاستیک تزریق پلاستیک تیراژ محدود قالبسازی ارزان علمی مقرون به صرفه شبیه سازی فرآیند تزریق

 

قالب های چند حفره ای و خانواده باید دارای تعادل جریان باشند تا از توقف جریان یا مشکلات بسته بندی (فشردگی) بیش از حد جلوگیری شود; رانرهای shut-offs و کنترل مدار خنک کننده اضافی می تواند به مهندس فرآیند پس از رسیدن قالب به کف حجم تولید کمک کند.

 

تعادل جریان برای قالب خانواده را می توان با چیدمان مناسب حفره و با تنظیم طول و قطر رانر در تلاش برای یکسان کردن افت فشار در هر شاخه جریان انجام داد.

هنگامی که قالب ساخته شد; کار با یک قالب خانوادگی در طول تولید می تواند بسیار دشوار باشد; به خصوص زمانی که قالب به درستی تعادل جریان نداشته باشد.

به عنوان مثال، یکی از قطعات ممکن است بیش از حد فشرده شده (overpacked) و بزرگ باشد; در حالی که یکی از قطعات کم حجم باشد.

تغییر شرایط قالب‌گیری برای وارد کردن یک قطعه به مشخصات ابعادی; به احتمال زیاد مشکل را برای قطعه دیگر بزرگ‌تر می‌کند.

هنگامی که قطعات باید در یک قالب خانوادگی تولید شوند; طراحی ابزار به گونه ای مهم است که هر بخش از قالب بتواند مدار خنک کننده خود را داشته باشد.

به این ترتیب، می توان تنظیمات جداگانه دمای قالب را برای هر حفره انجام داد; و به مهندسان فرآیند سطح بیشتری از کنترل را می دهد.

همچنین ممکن است استفاده از سیستم های رانر shut-offs مفید باشد تا بتوان قطعات را به صورت جداگانه به عنوان آخرین راه حل تولید کرد.

سیستم های رانر shut-offs همچنین می توانند مکانی را فراهم کنند که محدود کننده های جریان به راحتی قرار داده شوند.

قالب های خانوادگی دارای معایبی هستند، اما مزایایی نیز دارند. به عنوان مثال، مشکلات تطابق رنگ به طور موثر با قالب‌های خانوادگی حذف می‌شوند، زیرا تمام قطعاتی که مجموعه محصول را تشکیل می‌دهند را می‌توان در یک زمان قالب‌گیری کرد (یعنی همان ماشین و تاریخچه حرارت/برشی یکسان). دست زدن به قطعات نیز می تواند به حداقل برسد، به خصوص زمانی که کل شات را بتوان به عنوان یک واحد برای مونتاژ مصرف کننده ارسال کرد.

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا آماده خدمت رسانی در حوزه های زیر به مشتریان عزیز می باشد.

 • طراحی قطعات و قالب های صنعتی
 • خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک
 • ساخت قالب های موقت تزریق پلاستیک
 • تولید قطعات پلاستیکی سفارشی
 • تولید قطعات پلاستیکی بدون قالب
 • نمونه سازی و پرینت سه بعدی
 • تولید باکس و بدنه تجهیزات الکترونیکی و پزشکی
 • خدمات تزریق پلاستیک تخصصی در تیراژ محدود و نامحدود
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق

حوزه های فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد. 

 • بدنه پلاستیکی دستگاه های پزشکی
 • پنل و باکس نجهیزات الکترونیکی
 • بدنه لوازم خانگی
 • آرم خودرو
 • لوازم تزئینی
 • قطعات پزشکی
 • لوازم یدکی سفارشی
 • اسباب بازی و سرگرمی
 • و کلیه قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا مفتخر است که با دارابودن مزایا و افتخارات زیر می تواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی مشتریان عزیز در حوزه های مختلف باشد.

 • بهره گیری از تجربه کنار تخصص آکادمیک در راستای ارايه خدمات قالبسازی علمی به مشتریان
 • تیم مدیریت پروژه حرفه ای
 • استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • قالبسازی
 • قالبسازی علمی ، سریع و ارزان
 • ساخت علمی قالب تزریق پلاستیک
 • طراحی علمی، مهندسی و بهینه سازی قالب های صنعتی
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و بیهنه سازی قالب های صنعتی
 • بهره گیری از سیستم CRM و دادن گزارش هفتگی به مشتریان
 • قالبسازی و تزریق پلاستیک در یک مجموعه و تحویل قطعه نهایی به مشتری
 • تضمین کیفیت قالب های ساخته شده
 • کاهش هزینه های قالب سازی با استفاده از تکنولوژی قالب های موقت مناسب برای تیراژهای محدود
 • کنترل کیفی تمامی سفارشات در حین تولید
 • انتشار دستاوردهای تکنولوژیک در قالب مقالات ISI
 • چاپ بیش از ده مقاله ISI در مجلات معتبر دنیا
 • یک اختراع بین المللی و پنج اختراع داخلی
 • ارتباط مستمر با محیط های علمی و دانشگاهی
 • مشاوره در جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید.

کاهش هزینه های قالبسازی بر مبنای روش علمی

لازم به ذکر است که شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه روشی منحصر به فرد با کاهش هزینه های ساخت قالب، خدمات تزریق پلاستیک تخصصی تیراژ محدود را در اختیار مشتریان با قیمت و کیفیت مناسب قرار می دهد.

طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک عموما در هزینه های بالایی امکان پذیر می باشد; اما شرکت ما با کاهش هزینه ها و طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک ٬ توانسته است تا این امکان را در اختیار مشتریان قرار دهد; تا بتوانند با هزینه کمتر بازار هدف را بررسی نمایند ، نمونه خود را به تولید برسانند.

استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق برای طراحی علمی قطعات و قالب های صنعتی در این مرکز صورت می پذیرد.

بر اساس پیشینه علمی شرکت و بهره گیری از کادر علمی مجرب٬ خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک بر مبنای روش قالبسازی علمی ، سریع و ارزان و همچنین طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی و تزریق پلاستیک تیراژ محدود به صورت تخصصی در این مرکز ارايه می شود. مشتریان عزیز برای ثبت سفارش از طریق راه های ارتباطی شرکت اقدام نمایند.

طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز در زمینه تولید قطعات پلاستیکی با تکنولوژی روز و کیفیت بسیار بالا در تیراژهای مختلف (ارائه خدمات تزریق پلاستیک تیراژ محدود در کنار طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک) می باشد. طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی بر اساس خواص و رفتار پلیمر امر بسیار مهمی است که می بایست در طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک مدنظر قرار داده شود. خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان به صورت تخصصی در این مرکز در اختیار مشتریان قرار داده می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار MOLDFLOW ، تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک به صورت علمی صورت می پذیرد.

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست.

در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. از این رو امیدواریم تا مطالب زیر بتواند به علاقه مندان این صنعت کمک شایانی کند.

 

قالب جعبه ای شکل

در قالب‌گیری جعبه‌ای شکل، مانند آنچه در شکل زیر نشان داده شده است، می‌توان نواحی مورب را که به سمت گوشه‌های قطعه امتداد می‌یابد ضخیم‌تر کرد تا جریان را به این مناطق با حداکثر طول جریان افزایش داد.

 

طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک قطعات پلاستیکی پلیمری قالبسازی سریع ارزان مقرون به صرفه تزریق پلاستیک تیراژ محدود

 از هدایت کننده های جریان یا محدود کننده های جریان می توان برای تغییر الگوی پر کردن قالب در تلاش برای رسیدن به تعادل بیشتر در حین پر شدن قالب استفاده کرد.

این وضعیت یکی از معدود مواردی است که یک طراح عمداً از قانون حفظ ضخامت یکنواخت دیواره منحرف می شود.

تغییرات در ضخامت دیواره گاهی اوقات بسیار ظریف است; تجزیه و تحلیل پر کردن قالب به کمک رایانه هنگام طراحی هدایت کننده ها/محدود کننده های جریان مفید است; همانطور که محاسبات افت فشار قبلاً توضیح داده شده است. (طول جریان های مختلف را به عنوان نوارهای جداگانه با عرض محدود در نظر بگیرید و ضخامت را در تلاش برای متعادل کردن افت فشار تنظیم کنید).

هدایت کننده های جریان از راهگاه به سمت بخش هایی که سخت تر در حین پروسه پر می شوند، امتداد می یابند; در حالی که محدود کننده های جریان (یا سدها) را می توان در امتداد بخش هایی از حفره قرار داد که راحت تر پر می شوند; این تغییرات ضخامت دیواره معمولاً در سطوح غیر ظاهری یا کمتر قابل رویت قالب گنجانده می شود.

برای به حداقل رساندن عوارض ناشی از استفاده از ضخامت دیواره غیریکنواخت (مثلاً تمرکز تنش یا اثرات سرمایش و انقباض تفاضلی) هدایت کننده های جریان یا محدودکننده‌ها باید با یکدیگر ادغام شوند و در دیواره قطعه مخروطی شکل شوند.

دنده هایی که معمولاً برای سفت کردن قطعات پلاستیکی استفاده می شوند; در صورت اندازه و قرار گرفتن مناسب نیز می توانند به عنوان هدایت کننده های جریان استفاده شوند; الگوی جریان مذاب در داخل حفره نیز تحت تأثیر طراحی مدار خنک کننده قالب قرار می گیرد. دمای قالب گرمتر باعث افزایش جریان می شود.

قطعه نشان داده شده در شکل زیر با استفاده از سه راهگاه و جریان مورب تولید شده است; هدایت کننده های جریان که به درستی طراحی شده اند; اثرات زیر جریان را از بین می برند و فشردگی یکنواخت در حین بسته شدن قالب را تضمین می کنند و در نتیجه قطعه با کیفیت بالاتری به دست می آید.

 

طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک قطعات پلاستیکی پلیمری قالبسازی سریع ارزان مقرون به صرفه تزریق پلاستیک تیراژ محدود

 یک الگوی پر کردن یکنواخت زمانی حاصل می شود که از سه راهگاه و جریان مورب استفاده شود.

 

با این حال، محدودیت‌های عملی مرتبط با استفاده از هدایت کننده ها/محدود کننده‌های جریان وجود دارد; به عنوان مثال، متعادل کردن جریان برای قطعه نشان داده شده در شکل زیر که با استفاده از یک راهگاه تولید شده است، به دلیل درجه عدم تعادل، دشوار خواهد بود.

هدایت کننده های جریان در طراحی علمی قالب تزریق پلاستیک قالبسازی سریع ارزان علمی تیراژ محدود تیراژ بالا نرم افزار مولد فلو

 راهگاه مرکزی اسپروی قسمت مستطیلی می تواند منجر به فشردگی بیش از حد در ناحیه راهگاه قطعه و همچنین تغییر جهت جریان به عنوان تونل های مذاب در زیر لایه جامد شود.

 

توقف جریان و مسیر بهینه حرکت مذاب

بسیاری از قطعات پلاستیکی در واقع با ضخامت دیواره های متغیر طراحی شده اند.

به طور کلی باید از این عمل اجتناب شود، اما گاهی اوقات نمی توان از ضخامت دیواره های متغیر اجتناب کرد.

ضخامت دیواره متغیر منجر به انواع مشکلات مربوط به انقباض می شود; و می تواند منجر به انواع مشکلات در حین پر کردن قالب شود. این نکته در شکل زیر نشان داده شده است.

 

طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک قطعات پلاستیکی پلیمری قالبسازی سریع ارزان مقرون به صرفه تزریق پلاستیک تیراژ محدود

 

 هنگامی که قطعات پلاستیکی دارای دو بخش دیواره ضخیم و نازک هستند; مذاب ترجیحاً از طریق بخش های ضخیم تر که با راهگاه ارتباط برقرار می کنند جریان پیدا می کند زیرا مذاب مسیر کمترین مقاومت را دنبال می کند.

قطعه در شکل بالا دارای یک بخش مرکزی نسبتا نازک است که توسط یک قاب یا لبه ضخیم تر احاطه شده است.

طراح، راهگاه را در امتداد لبه ضخیم تر قرار داده است تا بتوان بخش ضخیم را حتی در صورت منجمد شدن قسمت نازک فشرده سازی کرد; متأسفانه، در حین پر کردن قالب، مذاب به سمت «مسیر بهینه» یا «قاب عکس» در اطراف لبه ضخیم تمایل پیدا می‌کند; زیرا مذاب مسیر کمترین مقاومت را دنبال می‌کند.

مذاب در ناحیه نازک‌تر مرکزی تا زمانی که بخش‌های ضخیم‌تر پر شوند، تمایل به “توقف” دارد; در این زمان دوباره شروع به جریان می‌کند.

این می تواند منجر به مشکلات تنش پسماند بالا، ظاهر ضعیف سطح، به دام افتادن گاز و شات های کوتاه در موارد شدید شود; بخش نازک مانند یک محدود کننده جریان به صورت ناخواسته عمل می کند.

ساده ترین راه برای جلوگیری از این وضعیت، اجتناب از استفاده از ضخامت دیواره های متغیر است; هنگامی که باید از ضخامت دیوارهای متغیر استفاده شود، تغییرات باید به حداقل برسد.

قرار دادن قطعه در بخش‌های نازک‌تر می‌تواند مشکلات پر شدن را به حداقل برساند; اما ممکن است منجر به مشکلات فشرده شدن قطعه در بخش ضخیم‌تر در حین پروسه بسته شدن قالب شود.

تجزیه و تحلیل پر کردن به کمک رایانه برای قطعات با ضخامت دیواره متغیر توصیه می شود; تا توقف جریان یا مشکلات طی کردن مسیر بهینه را بتوان از قبل تشخیص داد.

اگر مشکل پیش بیاید; می توان طرح های راهگاه را تغییر داد; یا ضخامت دیوار را می توان تا زمانی که الگوی جریان متعادل تری به دست آورد، تنظیم کرد.

 

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا آماده خدمت رسانی در حوزه های زیر به مشتریان عزیز می باشد.

 • طراحی قطعات و قالب های صنعتی
 • خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک
 • ساخت قالب های موقت تزریق پلاستیک
 • تولید قطعات پلاستیکی سفارشی
 • تولید قطعات پلاستیکی بدون قالب
 • نمونه سازی و پرینت سه بعدی
 • تولید باکس و بدنه تجهیزات الکترونیکی و پزشکی
 • خدمات تزریق پلاستیک تخصصی در تیراژ محدود و نامحدود
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق

حوزه های فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد. 

 • بدنه پلاستیکی دستگاه های پزشکی
 • پنل و باکس نجهیزات الکترونیکی
 • بدنه لوازم خانگی
 • آرم خودرو
 • لوازم تزئینی
 • قطعات پزشکی
 • لوازم یدکی سفارشی
 • اسباب بازی و سرگرمی
 • و کلیه قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا مفتخر است که با دارابودن مزایا و افتخارات زیر می تواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی مشتریان عزیز در حوزه های مختلف باشد.

 • بهره گیری از تجربه کنار تخصص آکادمیک در راستای ارايه خدمات قالبسازی علمی به مشتریان
 • تیم مدیریت پروژه حرفه ای
 • استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • قالبسازی
 • قالبسازی علمی ، سریع و ارزان
 • ساخت علمی قالب تزریق پلاستیک
 • طراحی علمی، مهندسی و بهینه سازی قالب های صنعتی
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و بیهنه سازی قالب های صنعتی
 • بهره گیری از سیستم CRM و دادن گزارش هفتگی به مشتریان
 • قالبسازی و تزریق پلاستیک در یک مجموعه و تحویل قطعه نهایی به مشتری
 • تضمین کیفیت قالب های ساخته شده
 • کاهش هزینه های قالب سازی با استفاده از تکنولوژی قالب های موقت مناسب برای تیراژهای محدود
 • کنترل کیفی تمامی سفارشات در حین تولید
 • انتشار دستاوردهای تکنولوژیک در قالب مقالات ISI
 • چاپ بیش از ده مقاله ISI در مجلات معتبر دنیا
 • یک اختراع بین المللی و پنج اختراع داخلی
 • ارتباط مستمر با محیط های علمی و دانشگاهی
 • مشاوره در جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید.

کاهش هزینه های قالبسازی بر مبنای روش علمی

لازم به ذکر است که شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه روشی منحصر به فرد با کاهش هزینه های ساخت قالب، خدمات تزریق پلاستیک تخصصی تیراژ محدود را در اختیار مشتریان با قیمت و کیفیت مناسب قرار می دهد.

طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک عموما در هزینه های بالایی امکان پذیر می باشد; اما شرکت ما با کاهش هزینه ها و طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک ٬ توانسته است تا این امکان را در اختیار مشتریان قرار دهد; تا بتوانند با هزینه کمتر بازار هدف را بررسی نمایند ، نمونه خود را به تولید برسانند.

استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق برای طراحی علمی قطعات و قالب های صنعتی در این مرکز صورت می پذیرد.

بر اساس پیشینه علمی شرکت و بهره گیری از کادر علمی مجرب٬ خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک بر مبنای روش قالبسازی علمی ، سریع و ارزان و همچنین طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی و تزریق پلاستیک تیراژ محدود به صورت تخصصی در این مرکز ارايه می شود. مشتریان عزیز برای ثبت سفارش از طریق راه های ارتباطی شرکت اقدام نمایند.

هدایت کننده های جریان در طراحی علمی قالب تزریق پلاستیک

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز در زمینه تولید قطعات پلاستیکی با تکنولوژی روز و کیفیت بسیار بالا در تیراژهای مختلف (ارائه خدمات تزریق پلاستیک تیراژ محدود در کنار طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک) می باشد. طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی بر اساس خواص و رفتار پلیمر امر بسیار مهمی است که می بایست در طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک مدنظر قرار داده شود. خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان به صورت تخصصی در این مرکز در اختیار مشتریان قرار داده می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار MOLDFLOW ، تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک به صورت علمی صورت می پذیرد.

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست.

در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. از این رو امیدواریم تا مطالب زیر بتواند به علاقه مندان این صنعت کمک شایانی کند.

 

هدایت کننده ها و محدود کننده ها جریان

به عنوان مثال اگر راهگاه ای از هم جدا شود تا مذاب تا حد امکان به طور یکنواخت در داخل حفره جریان یابد; در حالت ایده آل، مذاب باید از ناحیه راهگاه جاری شود و در همان لحظه به انتهای حفره برسد.

قالب گیری با راهگاه اسپرو نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید; قطعه دارای ضخامت دیواره یکنواخت است و در نتیجه یک الگوی جریان دیسکی یا شعاعی در مراحل اولیه فرآیند پر کردن قالب مشاهده می شود.

هدایت کننده های جریان در طراحی علمی قالب تزریق پلاستیک قالبسازی سریع ارزان علمی تیراژ محدود تیراژ بالا نرم افزار مولد فلو

 راهگاه مرکزی اسپروی قسمت مستطیلی می تواند منجر به فشردگی بیش از حد در ناحیه راهگاه قطعه و همچنین تغییر جهت جریان به عنوان تونل های مذاب در زیر لایه جامد شود.

 

جلوی جریان مذاب خیلی قبل از اینکه قسمت بالایی و پایینی قالب پر شود به سمت چپ و راست قالب می رسد; این منجر به یک وضعیت اضافه فشردگی / یا حتی از هم جداشدگی و مشکل در تغییر جهت جریان به عنوان تونل های مذاب در زیر لایه جامد می شود.

نتیجه خالص قطعه ای با انقباض متغیر، تنش پسماند، و تمایل به تاب است.

مکان های راهگاه جایگزین برای قالب گیری مستطیلی در شکل زیر نشان داده شده است; این طرح‌های دروازه‌ای را می‌توان با استفاده از پیکربندی قالب سه صفحه یا رانر داغ انجام داد.

هدایت کننده های جریان در طراحی علمی قالب تزریق پلاستیک قالبسازی سریع ارزان علمی تیراژ محدود تیراژ بالا نرم افزار مولد فلو

 افزایش تعداد راهگاه ها، الگوی جریان و توزیع فشار را بهبود می بخشد. با این حال، این باعث ایجاد خطوط جوش می شود.

 

مانند قسمت تک راهگاه ای، قسمتی که با دو راهگاه قالب گیری شده است منجر به وضعیت فشردگی مضاعف می شود و جهت جریان تغییر می کند; با این حال، به میزان کمتری نسبت به قسمتی که با یک راهگاه تکی قالب‌گیری شده است.

توجه داشته باشید که هنگامی که از دو راهگاه استفاده می شود، یک خط جوش منفرد با ادغام دو جبهه جریان تشکیل می شود.

شکل بالا نشان می دهد که وقتی از سه راهگاه استفاده می شود، الگوی پر کردن یکنواخت تر است.

با این حال، بخش های گوشه قالب گیری و انتهای جوش آخرین مکان هایی هستند که باید پر شوند.

از بین این سه طرح راهگاه های مختلف، گزینه سه راهگاه از نظر مسیر جریان و یکنواختی فشردگی مذاب بهترین به نظر می رسد و اگر جوش ها و بقایای راهگاه از نظر عملکردی و زیبایی قابل قبول باشند، مناسب خواهد بود.

در حالی که گزینه سه راهگاه در شکل بالا یک پیشرفت است; بخش های گوشه قطعه هنوز آخرین بخش هایی هستند که باید پر شوند.

زمانی که بخواهید یک شکل مستطیلی یا مربعی با ضخامت ثابت را با الگوی جریان شعاعی پر کنید، این امر اجتناب ناپذیر است.

با این حال، الگوی پر کردن را می توان به گونه ای تغییر داد که جلوی جریان مذاب به طور همزمان به انتهای حفره برسد.

به منظور دستیابی به پر شدن متعادل، افت فشار پر کردن مربوط به هر یک از مسیرهای جریان از دروازه باید برابر باشد (به عنوان مثال، افت فشار از دروازه به یک گوشه باید برابر با افت فشار از دروازه به یک لبه باشد).

افت فشار را می توان با انجام تنظیمات موضعی در ضخامت دیواره قطعه متعادل کرد; افزایش موضعی در ضخامت دیوار (برای تقویت جریان) به عنوان هدایت کننده های جریان یا رانر داخلی شناخته می شود; در حالی که کاهش ضخامت دیوار (برای جلوگیری از جریان) به عنوان محدود کننده جریان شناخته می شود.

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا آماده خدمت رسانی در حوزه های زیر به مشتریان عزیز می باشد.

 • طراحی قطعات و قالب های صنعتی
 • خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک
 • ساخت قالب های موقت تزریق پلاستیک
 • تولید قطعات پلاستیکی سفارشی
 • تولید قطعات پلاستیکی بدون قالب
 • نمونه سازی و پرینت سه بعدی
 • تولید باکس و بدنه تجهیزات الکترونیکی و پزشکی
 • خدمات تزریق پلاستیک تخصصی در تیراژ محدود و نامحدود
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق

حوزه های فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد. 

 • بدنه پلاستیکی دستگاه های پزشکی
 • پنل و باکس نجهیزات الکترونیکی
 • بدنه لوازم خانگی
 • آرم خودرو
 • لوازم تزئینی
 • قطعات پزشکی
 • لوازم یدکی سفارشی
 • اسباب بازی و سرگرمی
 • و کلیه قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا مفتخر است که با دارابودن مزایا و افتخارات زیر می تواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی مشتریان عزیز در حوزه های مختلف باشد.

 • بهره گیری از تجربه کنار تخصص آکادمیک در راستای ارايه خدمات قالبسازی علمی به مشتریان
 • تیم مدیریت پروژه حرفه ای
 • استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • قالبسازی
 • قالبسازی علمی ، سریع و ارزان
 • ساخت علمی قالب تزریق پلاستیک
 • طراحی علمی، مهندسی و بهینه سازی قالب های صنعتی
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و بیهنه سازی قالب های صنعتی
 • بهره گیری از سیستم CRM و دادن گزارش هفتگی به مشتریان
 • قالبسازی و تزریق پلاستیک در یک مجموعه و تحویل قطعه نهایی به مشتری
 • تضمین کیفیت قالب های ساخته شده
 • کاهش هزینه های قالب سازی با استفاده از تکنولوژی قالب های موقت مناسب برای تیراژهای محدود
 • کنترل کیفی تمامی سفارشات در حین تولید
 • انتشار دستاوردهای تکنولوژیک در قالب مقالات ISI
 • چاپ بیش از ده مقاله ISI در مجلات معتبر دنیا
 • یک اختراع بین المللی و پنج اختراع داخلی
 • ارتباط مستمر با محیط های علمی و دانشگاهی
 • مشاوره در جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید.

کاهش هزینه های قالبسازی بر مبنای روش علمی

لازم به ذکر است که شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه روشی منحصر به فرد با کاهش هزینه های ساخت قالب، خدمات تزریق پلاستیک تخصصی تیراژ محدود را در اختیار مشتریان با قیمت و کیفیت مناسب قرار می دهد.

طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک عموما در هزینه های بالایی امکان پذیر می باشد; اما شرکت ما با کاهش هزینه ها و طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک ٬ توانسته است تا این امکان را در اختیار مشتریان قرار دهد; تا بتوانند با هزینه کمتر بازار هدف را بررسی نمایند ، نمونه خود را به تولید برسانند.

استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق برای طراحی علمی قطعات و قالب های صنعتی در این مرکز صورت می پذیرد.

بر اساس پیشینه علمی شرکت و بهره گیری از کادر علمی مجرب٬ خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک بر مبنای روش قالبسازی علمی ، سریع و ارزان و همچنین طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی به صورت تخصصی در این مرکز ارايه می شود. مشتریان عزیز برای ثبت سفارش از طریق راه های ارتباطی شرکت اقدام نمایند.

ویسکوزیته برشی در طراحی علمی قطعات HIPS

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز در زمینه تولید قطعات پلاستیکی با تکنولوژی روز و کیفیت بسیار بالا در تیراژهای مختلف (ارائه خدمات تزریق پلاستیک تیراژ محدود در کنار طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک) می باشد. طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی بر اساس خواص و رفتار پلیمر امر بسیار مهمی است که می بایست در طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک مدنظر قرار داده شود. خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان به صورت تخصصی در این مرکز در اختیار مشتریان قرار داده می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار MOLDFLOW ، تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک به صورت علمی صورت می پذیرد.

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست.

در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. از این رو امیدواریم تا مطالب زیر بتواند به علاقه مندان این صنعت کمک شایانی کند.

بررسی رفتار ویسکوزیته برشی در تولید قطعات HIPS

 

رفتار ویسکوزیته برشی HIPS که برای تولید خط کش ها استفاده می شود در نمودار شماره ۱ نشان داده شده است.

 

ویسکوزیته برشی در طراحی علمی قطعاتHIPS  قالبسازی علمی قطعات پلاستیکی نرم افزار مولد فلو شبیه سازی علمی قالبسازی ارزان مقرون به صرفه سریع قالب تزریق پلاستیک تیراژ محدود

نمودار شماره ۱

 

نمودار شماره ۱ نشاندهنده رفتار ویسکوزیته برشی برای HIPS می باشد; که برای تولید قطعه خط کش که پیشتر بررسی شد استفاده می شود.

با استفاده از این داده ها، هندسه قطعات ساده شده و شرایط فرآیند (دمای ذوب و زمان پر شدن قالب) پیش بینی می شود ; فشار پر شدن قالب را می توان به روش زیر تخمین زد:

1- شرایط فرآیند را مشخص کنید:

طراح باید شرایط فرآیند ساخت یا قالب گیری قطعه را تخمین بزند. برای این تجزیه و تحلیل، دمای مذاب و زمان پر شدن باید انتخاب شود (برای شبیه سازی کامپیوتری، دمای قالب نیز باید انتخاب شود).

طراح می تواند تصمیمات خود را بر اساس تجربیات گذشته قرار دهد یا بدترین شرایط را برای ایمنی انتخاب کند (مثلاً کمترین دما / بالاترین ویسکوزیته).

در این مرحله، طراح می تواند یک سری محاسبات را به منظور به دست آوردن یک طرح قطعه/قالب که وسیع ترین شرایط را برای ساخت ایجاد می کند ، انجام دهد.

در این حالت، فرض می شود که مذاب در کمترین دمای عمل آوری توصیه شده، 200 درجه سانتی گراد، با استفاده از زمان پر شدن کل 1.5 ثانیه به قالب تزریق می شود. به عبارتی برای قالبسازی سریع می توان چنین شروطی را ذر طراحی اولیه پذیرفت.

 

2- تعیین حجم قطعات:

حجم کل قالب گیری را می توان با جمع کردن حجم هندسه های مجزا که سیستم رانر و قطعه را تشکیل می دهند به دست آورد:

ویسکوزیته برشی در طراحی علمی قطعاتHIPS  قالبسازی علمی قطعات پلاستیکی نرم افزار مولد فلو شبیه سازی علمی قالبسازی ارزان مقرون به صرفه سریع قالب تزریق پلاستیک تیراژ محدود

رابطه سری اول

 

3- نرخ جریان حجمی را تعیین کنید:

نرخ جریان حجمی مرتبط با پر کردن قالب، Q، برای هر بخش از قالب باید قبل از تعیین افت فشار محاسبه شود. در مورد خاص قالب خط کش تک کویتی، نرخ جریان حجمی در هر بخش از قالب تزریقی معادل است (با فرض مذاب تراکم ناپذیر) زیرا سیستم فقط یک شاخه جریان دارد. سرعت جریان حجمی برای اسپرو برابر با رانر و غیره است.

ویسکوزیته برشی در طراحی علمی قطعاتHIPS  قالبسازی علمی قطعات پلاستیکی نرم افزار مولد فلو شبیه سازی علمی قالبسازی ارزان مقرون به صرفه سریع قالب تزریق پلاستیک تیراژ محدود

رابطه سری دوم

 

در اینجا، نرخ جریان حجم کل، QT، برابر است با حجم کل (سیستم قطعه و رانر) تقسیم بر زمان پر شدن قالب است.

رابطه سری سوم

 

به عنوان مثال، اگر خط کش در یک قالب دو کویتی متعادل (در حالت تقارن کامل) تولید می شد، نرخ جریان حجمی از طریق اسپرو، حجم کل قالب گیری تقسیم بر زمان پر شدن خواهد بود، در حالی که نرخ جریان حجمی برای هر رانر، راهگاه و کویتی نصف اسپرو می باشد زیرا دو شاخه جریان وجود دارد.

4- نرخ برش ظاهری را تعیین کنید:

ویسکوزیته برشی یک پلیمر تابعی از دما و سرعت برش است (شکل شماره ۱). دمای مذاب HIPS قبلاً 200 درجه سانتیگراد تعیین شده است. با این حال، نرخ برش ظاهری در هر مقطع جریان باید قبل از تعیین ویسکوزیته برشی در هر مقطع از مجموعه منحنی‌های ویسکوزیته ظاهری داده‌شده در نمودار شماره ۱ تعیین شود.

ویسکوزیته برشی در طراحی علمی قطعاتHIPS  قالبسازی علمی قطعات پلاستیکی نرم افزار مولد فلو شبیه سازی علمی قالبسازی ارزان مقرون به صرفه سریع قالب تزریق پلاستیک تیراژ محدود

شکل شماره ۱

 

شکل شماره ۱ نشاندهنده این مطلب می باشد که مقادیر نرخ برش ظاهری با نرخ جریان و هندسه مقطع جریان متفاوت است.

در شکل شماره ۱ نشان می دهد که نرخ برش ظاهری دیوار در راهگاه به دلیل تغییر در پروفیل سرعت ناشی از کاهش سطح مقطع، به طور قابل توجهی بیشتر از سیستم رانر است.

جریان آرام را می توان به صورت جریان لایه ای مانند با سرعت صفر در دیوار و حداکثر سرعت در مرکز جریان نشان داد.

سرعت نسبی این لایه های مجاور منجر به تنش برشی و جهت گیری یا تغییر شکل مولکولی می شود.

این گرادیان سرعت (یا نرخ برش) در نزدیکی دیوارحداقل و در مرکز جریان بیشترین است. نرخ برش ظاهری دیوار را می توان با استفاده از روابط زیر تعیین کرد:

ویسکوزیته برشی در طراحی علمی قطعاتHIPS  قالبسازی علمی قطعات پلاستیکی نرم افزار مولد فلو شبیه سازی علمی قالبسازی ارزان مقرون به صرفه سریع قالب تزریق پلاستیک تیراژ محدود

رابطه سری چهارم

نرخ برش نیز با سرعت جریان حجمی و هندسه کانال جریان متفاوت است.

برای مثال، نرخ برش در راهگاه تغذیه‌کننده قطعه، به دلیل تفاوت‌های هندسی، بیشتر از نرخ برشی در رانر است; همانطور که در شکل شماره ۱ در بالا نشان داده شده است.

ویسکوزیته مذاب برای اکثر پلیمرها به دلیل تأثیر آن بر همراستایی مولکولی با افزایش نرخ برش کاهش می یابد (به عنوان مثال، اکثر مذاب های پلاستیکی رفتار جریان شبه پلاستیکی از خود نشان می دهند).

معادلات سری چهارم با فرض یک جریان سرعت نیوتنی (پارابولیک) به دست آمده است.

در حقیقت، پلیمرهای شبه پلاستیکی دارای پروفیل‌های سرعتی می‌باشند; که در مقایسه با سیال‌های نیوتنی، نرخ‌های برشی بالاتر در نزدیکی دیوار و نرخ برش کمتری به سمت هسته دارند.

 

جدول شماره ۱ خلاصه تجزیه و تحلیل پر شدن قالب همدما

 

5- تعیین ویسکوزیته ظاهری:

ویسکوزیته برشی ظاهری مذاب پلیمری را می توان زمانی که دمای مذاب و مقادیر نرخ برش ظاهری مشخص شد تعیین کرد.

در این مورد، مقادیر ویسکوزیته برشی ظاهری را می توان مستقیماً از مجموعه منحنی های ویسکوزیته HIPS که در نمودار شماره ۱ نشان داده شده است، گرفت.

حتی اگر دمای مذاب را ثابت فرض کنیم (یعنی 200 درجه سانتیگراد)، ویسکوزیته در هر بخش از قالب متفاوت خواهد بود; زیرا سرعت برش ظاهری دیوار در هر بخش از قالب متفاوت است.

 

6- تعیین افت فشار:

افت فشار کل، ΔPT، مرتبط با پر کردن قالب، مجموع افت فشار تکی در طول شاخه خواهد بود.

ویسکوزیته برشی در طراحی علمی قطعاتHIPS  قالبسازی علمی قطعات پلاستیکی نرم افزار مولد فلو شبیه سازی علمی قالبسازی ارزان مقرون به صرفه سریع قالب تزریق پلاستیک تیراژ محدود

رابطه سری پنجم

 

اکنون می توان افت فشار تکی را محاسبه کرد; زیرا هندسه ها، نرخ جریان حجمی و مقادیر ویسکوزیته اکنون شناخته شده است.

ویسکوزیته برشی در طراحی علمی قطعاتHIPS  قالبسازی علمی قطعات پلاستیکی نرم افزار مولد فلو شبیه سازی علمی قالبسازی ارزان مقرون به صرفه سریع قالب تزریق پلاستیک تیراژ محدود

رابطه سری ششم

 

نتایج آنالیز همدما در جدول شماره ۱ خلاصه شده است; فشار پر کردن قالب با استفاده از معادله سری پنجم تعیین می شود; که نشان دهنده فشار در لحظه پر شدن است، همانطور که در شکل شماره ۲ نشان داده شده است.

شکل شماره ۲

در حالی که مقدارمطلق تعیین شده در اینجا به وضوح در اشتباه است (به دلیل تعداد زیاد مفروضات); این روش به طراح در تعادل جریان و سایر تصمیمات طراحی از نوع ترند (تصمیماتی که برای عموم توصیه می شود (trending-type design)) کمک می کند.

هر زمان که این گزینه در دسترس باشد، تجزیه و تحلیل پر کردن قالب به کمک رایانه توصیه می شود.

روابط ذکر شده در بالا می تواند در قالبسازی سریع برای قطعات تزریق پلاستیک کمک شایانی کند.

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا آماده خدمت رسانی در حوزه های زیر به مشتریان عزیز می باشد.

 • طراحی قطعات و قالب های صنعتی
 • خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک
 • ساخت قالب های موقت تزریق پلاستیک
 • تولید قطعات پلاستیکی سفارشی
 • تولید قطعات پلاستیکی بدون قالب
 • نمونه سازی و پرینت سه بعدی
 • تولید باکس و بدنه تجهیزات الکترونیکی و پزشکی
 • خدمات تزریق پلاستیک تخصصی در تیراژ محدود و نامحدود
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق

حوزه های فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد. 

 • بدنه پلاستیکی دستگاه های پزشکی
 • پنل و باکس نجهیزات الکترونیکی
 • بدنه لوازم خانگی
 • آرم خودرو
 • لوازم تزئینی
 • قطعات پزشکی
 • لوازم یدکی سفارشی
 • اسباب بازی و سرگرمی
 • و کلیه قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا مفتخر است که با دارابودن مزایا و افتخارات زیر می تواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی مشتریان عزیز در حوزه های مختلف باشد.

 • بهره گیری از تجربه کنار تخصص آکادمیک در راستای ارايه خدمات قالبسازی علمی به مشتریان
 • تیم مدیریت پروژه حرفه ای
 • استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • قالبسازی
 • قالبسازی علمی ، سریع و ارزان
 • ساخت علمی قالب تزریق پلاستیک
 • طراحی علمی، مهندسی و بهینه سازی قالب های صنعتی
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و بیهنه سازی قالب های صنعتی
 • بهره گیری از سیستم CRM و دادن گزارش هفتگی به مشتریان
 • قالبسازی و تزریق پلاستیک در یک مجموعه و تحویل قطعه نهایی به مشتری
 • تضمین کیفیت قالب های ساخته شده
 • کاهش هزینه های قالب سازی با استفاده از تکنولوژی قالب های موقت مناسب برای تیراژهای محدود
 • کنترل کیفی تمامی سفارشات در حین تولید
 • انتشار دستاوردهای تکنولوژیک در قالب مقالات ISI
 • چاپ بیش از ده مقاله ISI در مجلات معتبر دنیا
 • یک اختراع بین المللی و پنج اختراع داخلی
 • ارتباط مستمر با محیط های علمی و دانشگاهی
 • مشاوره در جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید.

کاهش هزینه های قالبسازی بر مبنای روش علمی

لازم به ذکر است که شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه روشی منحصر به فرد با کاهش هزینه های ساخت قالب، خدمات تزریق پلاستیک تخصصی تیراژ محدود را در اختیار مشتریان با قیمت و کیفیت مناسب قرار می دهد.

طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک عموما در هزینه های بالایی امکان پذیر می باشد; اما شرکت ما با کاهش هزینه ها و طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک ٬ توانسته است تا این امکان را در اختیار مشتریان قرار دهد; تا بتوانند با هزینه کمتر بازار هدف را بررسی نمایند ، نمونه خود را به تولید برسانند.

استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق برای طراحی علمی قطعات و قالب های صنعتی در این مرکز صورت می پذیرد.

بر اساس پیشینه علمی شرکت و بهره گیری از کادر علمی مجرب٬ خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک بر مبنای روش قالبسازی علمی ، سریع و ارزان و همچنین طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی به صورت تخصصی در این مرکز ارايه می شود. مشتریان عزیز برای ثبت سفارش از طریق راه های ارتباطی شرکت اقدام نمایند.

ویسکوزیته برشی در طراحی قالب تزریق پلاستیک

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز در زمینه تولید قطعات پلاستیکی با تکنولوژی روز و کیفیت بسیار بالا در تیراژهای مختلف (ارائه خدمات تزریق پلاستیک تیراژ محدود در کنار طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک) می باشد. طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی بر اساس خواص و رفتار پلیمر امر بسیار مهمی است که می بایست در طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک مدنظر قرار داده شود. خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان به صورت تخصصی در این مرکز در اختیار مشتریان قرار داده می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار MOLDFLOW ، تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک به صورت علمی صورت می پذیرد.

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست.

در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. از این رو امیدواریم تا مطالب زیر بتواند به علاقه مندان این صنعت کمک شایانی کند.

 

بررسی ویسکوزیته برشی

پیشتر بیان شد که برای یک سیال با استفاده از قانون توان، ویسکوزیته برشی واقعی یا اصلاح شده رابینوویچ را می توان محاسبه کرد.  به طور کلی استفاده از مقادیر ویسکوزیته اصلاح شده برای محاسبات مهندسی مناسب تر است.

مقادیر ویسکوزیته ظاهری و نرخ برش در اینجا مورد استفاده قرار خواهند گرفت زیرا محاسبه فقط برای کشف روندها به جای پیش‌بینی مقادیر افت فشار مطلق انجام می‌شود.

همچنین مهم است که بدانیم آیا داده های ویسکوزیته برشی به دست آمده برای محاسبه در نهایت تصحیح می شوند یا خیر.

رئومتر مویرگی استوانه ای

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، داده های ویسکوزیته برشی معمولاً بر روی یک رئومتر مویرگی استوانه ای یا قالب دارای شکاف باریک (cylindrical capillary or slit die rheometer) تولید می شوند.

خطاهای انتهایی خطاهای آزمایشی هستند که عمدتاً به دلیل تلفات فشار ورودی مویرگی ایجاد می شوند زیرا مذاب از مخزن رئومتر با قطر نسبتاً بزرگ به داخل قالب مویرگی با قطر نسبتاً کوچک جریان می یابد.

بررسی ویسکوزیته برشی در طراحی قالب تزریق پلاستیک قالبسازی علمی طراحی علمی قطعات تزریق پلاستیک ارزان مقرون به صرفه تیراژ محدود

 از رئومترهای مویرگی و قالبی با شکاف باریک،، برای تولید داده های ویسکوزیته برشی در دماها و نرخ های برشی مختلف استفاده می شود.

 

هنگامی که داده‌های ویسکوزیته برشی بر روی یک رئومتر دارای قالب با شکاف نازک و همچنین مجهز به وسایل اندازه گیری تولید می‌شوند; مانند آنچه در شکل بالا سمت راست نشان داده شده است; خطاهای انتهایی حذف می‌شوند; زیرا افت فشار در ناحیه جریان تعریف‌شده مستقیماً اندازه‌گیری می‌شود.

هنگامی که داده‌های ویسکوزیته با استفاده از رئومتر دایره‌ای رایج‌ در شکل بالا سمت چپ تولید می‌شوند; خطاهای انتهایی، نتایج آزمایش را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

خطاهای انتهایی را می توان با استفاده از مویرگ های طولانی به حداقل رساند (به عنوان درصد خطا) یا با استفاده از روش اصلاحی مانند تکنیک Bagley تصحیح کرد.

در حالی که داده های ویسکوزیته نهایی صحیح، نمایش دقیق تری از رفتار جریان برشی ثابت پلیمر (steady shear flow behavior) را ارائه می دهد.

داده های ویسکوزیته برشی تصحیح نشده (یعنی بدون اصلاح انتهایی) ممکن است برای تخمین فشار پرکننده قالب مناسب تر باشد; زیرا تلفات انشعاب در آنالیز مورد توجه خاصی قرار نمی گیرد.

در واقع، داده‌های تصحیح‌نشده دارای یک انشعاب «ساخت‌شده»  مخصوص اتلاف هستند.

هنگامی که مذاب تغییر جهت می دهد یا از طریق انشعابات جریان می یابد (به عنوان مثال، از رانر به راهگاه)، تلفات انشعاب مشابهی در هنگام پر کردن قالب تزریق مشاهده می شود.

 

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا آماده خدمت رسانی در حوزه های زیر به مشتریان عزیز می باشد.

 • طراحی قطعات و قالب های صنعتی
 • خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک
 • ساخت قالب های موقت تزریق پلاستیک
 • تولید قطعات پلاستیکی سفارشی
 • تولید قطعات پلاستیکی بدون قالب
 • نمونه سازی و پرینت سه بعدی
 • تولید باکس و بدنه تجهیزات الکترونیکی و پزشکی
 • خدمات تزریق پلاستیک تخصصی در تیراژ محدود و نامحدود
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق

حوزه های فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد. 

 • بدنه پلاستیکی دستگاه های پزشکی
 • پنل و باکس نجهیزات الکترونیکی
 • بدنه لوازم خانگی
 • آرم خودرو
 • لوازم تزئینی
 • قطعات پزشکی
 • لوازم یدکی سفارشی
 • اسباب بازی و سرگرمی
 • و کلیه قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا مفتخر است که با دارابودن مزایا و افتخارات زیر می تواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی مشتریان عزیز در حوزه های مختلف باشد.

 • بهره گیری از تجربه کنار تخصص آکادمیک در راستای ارايه خدمات قالبسازی علمی به مشتریان
 • تیم مدیریت پروژه حرفه ای
 • استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • قالبسازی
 • قالبسازی علمی ، سریع و ارزان
 • ساخت علمی قالب تزریق پلاستیک
 • طراحی علمی، مهندسی و بهینه سازی قالب های صنعتی
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و بیهنه سازی قالب های صنعتی
 • بهره گیری از سیستم CRM و دادن گزارش هفتگی به مشتریان
 • قالبسازی و تزریق پلاستیک در یک مجموعه و تحویل قطعه نهایی به مشتری
 • تضمین کیفیت قالب های ساخته شده
 • کاهش هزینه های قالب سازی با استفاده از تکنولوژی قالب های موقت مناسب برای تیراژهای محدود
 • کنترل کیفی تمامی سفارشات در حین تولید
 • انتشار دستاوردهای تکنولوژیک در قالب مقالات ISI
 • چاپ بیش از ده مقاله ISI در مجلات معتبر دنیا
 • یک اختراع بین المللی و پنج اختراع داخلی
 • ارتباط مستمر با محیط های علمی و دانشگاهی
 • مشاوره در جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید.

کاهش هزینه های قالبسازی بر مبنای روش علمی

لازم به ذکر است که شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه روشی منحصر به فرد با کاهش هزینه های ساخت قالب، خدمات تزریق پلاستیک تخصصی تیراژ محدود را در اختیار مشتریان با قیمت و کیفیت مناسب قرار می دهد.

طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک عموما در هزینه های بالایی امکان پذیر می باشد; اما شرکت ما با کاهش هزینه ها و طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک ٬ توانسته است تا این امکان را در اختیار مشتریان قرار دهد; تا بتوانند با هزینه کمتر بازار هدف را بررسی نمایند ، نمونه خود را به تولید برسانند.

استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق برای طراحی علمی قطعات و قالب های صنعتی در این مرکز صورت می پذیرد.

بر اساس پیشینه علمی شرکت و بهره گیری از کادر علمی مجرب٬ خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک بر مبنای روش قالبسازی علمی ، سریع و ارزان و همچنین طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی به صورت تخصصی در این مرکز ارايه می شود. مشتریان عزیز برای ثبت سفارش از طریق راه های ارتباطی شرکت اقدام نمایند.

بررسی افت فشار در طراحی علمی قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز در زمینه تولید قطعات پلاستیکی با تکنولوژی روز و کیفیت بسیار بالا در تیراژهای مختلف (ارائه خدمات تزریق پلاستیک تیراژ محدود در کنار طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک) می باشد. طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی بر اساس خواص و رفتار پلیمر امر بسیار مهمی است که می بایست در طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک مدنظر قرار داده شود. خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان به صورت تخصصی در این مرکز در اختیار مشتریان قرار داده می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار MOLDFLOW ، تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک به صورت علمی صورت می پذیرد.

بدون شک، مهمترین ویژگی مواد پلاستیکی، به عنوان یک خانواده عمومی، گستردگی آنهاست.

در راستای ارتقای سطح دانش همکاران و عزیزان در زمینه تکنولوژی تزریق پلاستیک; مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

آشنایی با علم پلیمر در راستای قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک بسیار مهم می باشد. از این رو امیدواریم تا مطالب زیر بتواند به علاقه مندان این صنعت کمک شایانی کند.

 

بررسی افت فشار در قطعه خط کش

 

شکل زیر را در نظر بگیرید. طراح قطعه ممکن است علاقه مند باشد که بداند چگونه تغییر ضخامت دیوار بر فشار برای پر شدن تأثیر می گذارد.

برای محاسبات اولیه، رفتار همدما (یعنی دمای مذاب ثابت) و رفتار جریان حالت پایدار (یعنی سرعت تزریق ثابت در طول کورس فرآیند) را فرض خواهیم کرد.

بررسی نوع جریان پلاستیک در قالبسازی علمی قالب تزریق پلاستیک تیراژ محدود طراحی قطعات پلاستیکی پلیمری ارزان سریع مقرون به صرفه

 

هنگامی که طراحان هندسه یا ضخامت دیواره یک قطعه را تغییر می دهند، مانند قالب گیری خط کش نشان داده شده; آنها همچنین باید تأثیری را که این تغییرات بر قابلیت ساخت محصول خواهد داشت، تعیین کنند.

این قطعه با استفاده از پلی استایرن با ضربه بالا (HIPS) (از نوع  گرید قالب گیری) قالب گیری می شود. رفتار ویسکوزیته برشی پلیمر باید برای تخمین افت فشار در طول پر کردن قالب مشخص باشد.

داده های ویسکوزیته برشی برای یک گرید پلیمری خاص را می توان به طور کلی از تامین کننده مواد به دست آورد.

در بیشتر موارد، داده‌های ویسکوزیته به صورت جدولی یا گرافیکی ارائه می‌شوند که ویسکوزیته برشی ظاهری در دیوار را به عنوان تابعی از سرعت و دمای برش ظاهری دیوار نشان می‌دهد.

اگر داده‌های ویسکوزیته برشی ارائه‌شده توسط تامین‌کننده مواد به‌عنوان «ظاهری» (apparent) توصیف شود; آن‌گاه برای رفتار جریان غیرنیوتنی/شبه‌پلاستیک که توسط اکثر پلیمرها نشان داده می‌شود، تصحیح نمی‌شود. اثرات فشار بر ویسکوزیته اغلب نادیده گرفته می شود (شکل زیر).

بررسی افت فشار در طراحی علمی قطعات پلاستیکی قالب تزریق پلاستیک ارزان مقرون به صرفه قالبسازی علمی ساخت نرم افزار مولد فلو تیراژ محدود

اکثر پلیمرها رفتار جریان شبه پلاستیکی از خود نشان می دهند. منحنی های ویسکوزیته برای توصیف اثر دما و نرخ برش ظاهری بر ویسکوزیته برشی ظاهری پلیمر استفاده می شود. اثر فشار بر ویسکوزیته برشی اغلب نادیده گرفته می شود

 

هندسه های ساده شده برای قطعه و رانر ها

بررسی افت فشار در طراحی علمی قطعات پلاستیکی قالب تزریق پلاستیک ارزان مقرون به صرفه قالبسازی علمی ساخت نرم افزار مولد فلو تیراژ محدود

قانون توان

برای یک سیال قانون توان، ویسکوزیته برشی واقعی یا اصلاح شده رابینوویچ را می توان با استفاده از:

بررسی افت فشار در طراحی علمی قطعات پلاستیکی قالب تزریق پلاستیک ارزان مقرون به صرفه قالبسازی علمی ساخت نرم افزار مولد فلو تیراژ محدود

 

که در آن n شاخص قانون توان است (n = 1 برای سیالات نیوتنی، n < 1 برای سیالات شبه پلاستیک). به طور کلی استفاده از مقادیر ویسکوزیته اصلاح شده برای محاسبات مهندسی مناسب تر است.

با این حال، در این مورد، انتظار می رود تخمین افت فشار کم باشد زیرا اثرات لایه جامد در نظر گرفته نشده است. مقادیر ویسکوزیته ظاهری و نرخ برش در اینجا مورد استفاده قرار خواهند گرفت زیرا محاسبه فقط برای کشف روندها به جای پیش‌بینی مقادیر افت فشار مطلق انجام می‌شود.

 

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا آماده خدمت رسانی در حوزه های زیر به مشتریان عزیز می باشد.

 • طراحی قطعات و قالب های صنعتی
 • خدمات قالبسازی علمی ، سریع و ارزان در صنعت تزریق پلاستیک
 • ساخت قالب های موقت تزریق پلاستیک
 • تولید قطعات پلاستیکی سفارشی
 • تولید قطعات پلاستیکی بدون قالب
 • نمونه سازی و پرینت سه بعدی
 • تولید باکس و بدنه تجهیزات الکترونیکی و پزشکی
 • خدمات تزریق پلاستیک تخصصی در تیراژ محدود و نامحدود
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق

حوزه های فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد. 

 • بدنه پلاستیکی دستگاه های پزشکی
 • پنل و باکس نجهیزات الکترونیکی
 • بدنه لوازم خانگی
 • آرم خودرو
 • لوازم تزئینی
 • قطعات پزشکی
 • لوازم یدکی سفارشی
 • اسباب بازی و سرگرمی
 • و کلیه قطعات پلاستیکی

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا مفتخر است که با دارابودن مزایا و افتخارات زیر می تواند به بهترین نحو ممکن پاسخگوی مشتریان عزیز در حوزه های مختلف باشد.

 • بهره گیری از تجربه کنار تخصص آکادمیک در راستای ارايه خدمات قالبسازی علمی به مشتریان
 • تیم مدیریت پروژه حرفه ای
 • استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • قالبسازی
 • قالبسازی علمی ، سریع و ارزان
 • ساخت علمی قالب تزریق پلاستیک
 • طراحی علمی، مهندسی و بهینه سازی قالب های صنعتی
 • استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و بیهنه سازی قالب های صنعتی
 • بهره گیری از سیستم CRM و دادن گزارش هفتگی به مشتریان
 • قالبسازی و تزریق پلاستیک در یک مجموعه و تحویل قطعه نهایی به مشتری
 • تضمین کیفیت قالب های ساخته شده
 • کاهش هزینه های قالب سازی با استفاده از تکنولوژی قالب های موقت مناسب برای تیراژهای محدود
 • کنترل کیفی تمامی سفارشات در حین تولید
 • انتشار دستاوردهای تکنولوژیک در قالب مقالات ISI
 • چاپ بیش از ده مقاله ISI در مجلات معتبر دنیا
 • یک اختراع بین المللی و پنج اختراع داخلی
 • ارتباط مستمر با محیط های علمی و دانشگاهی
 • مشاوره در جهت بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید.

کاهش هزینه های قالبسازی بر مبنای روش علمی

لازم به ذکر است که شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با ارائه روشی منحصر به فرد با کاهش هزینه های ساخت قالب، خدمات تزریق پلاستیک تخصصی تیراژ محدود را در اختیار مشتریان با قیمت و کیفیت مناسب قرار می دهد.

طراحی قالب های دائم تزریق پلاستیک عموما در هزینه های بالایی امکان پذیر می باشد; اما شرکت ما با کاهش هزینه ها و طراحی علمی قالب های تزریق پلاستیک ٬ توانسته است تا این امکان را در اختیار مشتریان قرار دهد; تا بتوانند با هزینه کمتر بازار هدف را بررسی نمایند ، نمونه خود را به تولید برسانند.

استفاده از نرم افزار MOLDFLOW در تحلیل و شبیه سازی فرآیند تزریق برای طراحی علمی قطعات و قالب های صنعتی در این مرکز صورت می پذیرد.

بر اساس پیشینه علمی شرکت و بهره گیری از کادر علمی مجرب٬ خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک بر مبنای روش قالبسازی علمی ، سریع و ارزان و همچنین طراحی و ساخت علمی قطعات پلاستیکی به صورت تخصصی در این مرکز ارايه می شود. مشتریان عزیز برای ثبت سفارش از طریق راه های ارتباطی شرکت اقدام نمایند.