قابلیت های نرم افزار مولد فلو

مواد پلاستیکی عموما با روش تزریق پلاستیک تولید می‌شوند. اولین گام برای تولید یک محصول پلاستیک، مرحله طراحی قالب‌های صنعتی می‌باشد. لازم به ذکر است که طراحی بهینه قالب، نقش بسیار تعیین کننده ای در طراحی قالب‌های ارزان ، کیفیت و سود حاصله از تولید محصول دارد. در این راستا نرم افزار مولد فلو امروزه به صورت گسترده مورد استفاده مهندسان در این صنعت قرار می‌گیرد.

قابلیت های نرم افزار مولد فلو

 

در نرم افزارمولد فلو می توان پارامترهای زیر را به صورت تخصصی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد:
• بررسی هندسه قالب
• بررسی پارامترهای سیستم راهگاهی مانند هندسه، تعداد و نوع راهگاه ها
• بررسی پارامترهای سیستم خنک کاری قالب
• بررسی درصد اطمینان پر شدن قالب
• بررسی میزان اعوجاج قطعه
• بررسی تله هوا در قطعه
• بررسی کیفیت قطعه تولیدی
• بررسی فشار مورد نیاز برای تزریق
• بررسی دمای مناسب برای ماده پلاستیک ذوب شده
• بررسی دمای مناسب برای قالب
• بررسی زمان مورد نیاز برای تزریق
• بررسی زمان مورد نیاز برای خنک شدن قطعه

 

قابلیت های نرم افزار مولد فلو بهینه سازی قالب تزریق پلاستیک نرم افزار مولد فلو قالب‌های ارزان قالب‌های صنعتی قالب‌های مقرون به صرفه

تصویری از قطعه آنالیز شده توسط نرم افزار مولد فلو

خدمات ما

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با دارا بودن کادری مجرب درزمینه های زیر خدمات گسترده‌ای ارائه می‌دهد.

 • طراحی قالب‌های صنعتی
 • طراحی قالب‌‌های تزریق پلاستیک
 • ارائه خدمات تزریق پلاستیک در تیراژ محدود و بالا
 • طراحی قالب‌های ارزان و مقرون به صرفه
 • تولید قطعات پلیمری با استفاده از فنّاوری پرینترهای سه‌بعدی

فرآیند طراحی قالب ‌های صنعتی در این شرکت توسط نرم‌افزارهای مطرح دنیا شامل Solid Works و Catia صورت می‌پذیرد. درزمینهٔ آنالیز فرآیند تزریق پلاستیک در راستای بهینه‌سازی و طراحی قالب، از نرم‌افزار مولد فلو استفاده می‌گردد. نرم افزار مولد فلو در زمینه محاسبات مربوط به قالب‌های تزریق شناخته شده می‌باشد. در زمینه تحلیل قالب و فرآیند تزریق پلاستیک، خدمات زیر ارائه می‌گردد.

 • آنالیز هندسه قالب‌های صنعتی
 • تحلیل هندسه راهگاه‌ها
 • تحلیل زمان پر شدن قالب
 • محاسبه فشار موردنیاز در فرآیند تزریق پلاستیک
 • برآورد عیوب فرآیند

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا، خدمات بهینه‌سازی و طراحی قالب‌های صنعتی و تزریق پلاستیک را ارائه می‌دهد.

این خدمات با تمرکز بر روی کاهش هزینه‌ها و راندمان تولید محصولات می‌باشد.

خدمات تزریق پلاستیک در تیراژ محدود و طراحی قالب‌های صنعتی مربوطه، به صورت ویژه در این مرکز ارائه می‌شود.

 

پلیمرهای پرکاربرد در روش تزریق پلاستیک

مواد پلاستیکی عموما با روش تزریق پلاستیک تولید می‌شوند. اولین گام برای تولید یک محصول پلاستیک، مرحله طراحی قالب‌های صنعتی می‌باشد. لازم به ذکر است که طراحی بهینه قالب، نقش بسیار تعیین کننده ای در طراحی قالب‌های ارزان ، کیفیت و سود حاصله از تولید محصول دارد. در این راستا نرم افزار مولد فلو امروزه به صورت گسترده مورد استفاده مهندسان در این صنعت قرار می‌گیرد.

 

پلیمرهای پرکاربرد در ساخت قطعات با روش تزریق پلاستیک

 

از مهمترین پلیمرهایی که با استفاده از روش تزریق پلاستیک در ساخت قطعات به کار برده می شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

• Nylon (Polyamide)
• Acrylic
• Polycarbonate
• Polyoxymethylene (POM)
• Polystyrene (PS)
• Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
• Polypropylene (PP)
• Polyethylene (PE)
• Thermoplastic Polyurethane (TPU)
• Thermoplastic Rubber (TPR)

پلیمرهای پرکاربرد در ساخت قطعات با روش تزریق پلاستیک تیراژ محدود قالب‌های ارزان طراحی قالب‌های صنعتی قالب‌های مقرون به صرفه نوآوران علوم مهندسی پویا نرم افزار مولد فلو

ماده ABS

خدمات ما

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا با دارا بودن کادری مجرب درزمینه های زیر خدمات گسترده‌ای ارائه می‌دهد.

 • طراحی قالب‌های صنعتی
 • طراحی قالب‌‌های تزریق پلاستیک
 • ارائه خدمات تزریق پلاستیک در تیراژ محدود و بالا
 • طراحی قالب‌های ارزان و مقرون به صرفه
 • تولید قطعات پلیمری با استفاده از فنّاوری پرینترهای سه‌بعدی

فرآیند طراحی قالب ‌های صنعتی در این شرکت توسط نرم‌افزارهای مطرح دنیا شامل Solid Works و Catia صورت می‌پذیرد. درزمینهٔ آنالیز فرآیند تزریق پلاستیک در راستای بهینه‌سازی و طراحی قالب، از نرم‌افزار مولد فلو استفاده می‌گردد. نرم افزار مولد فلو در زمینه محاسبات مربوط به قالب‌های تزریق شناخته شده می‌باشد. در زمینه تحلیل قالب و فرآیند تزریق پلاستیک، خدمات زیر ارائه می‌گردد.

 • آنالیز هندسه قالب‌های صنعتی
 • تحلیل هندسه راهگاه‌ها
 • تحلیل زمان پر شدن قالب
 • محاسبه فشار موردنیاز در فرآیند تزریق پلاستیک
 • برآورد عیوب فرآیند

شرکت نوآوران علوم مهندسی پویا، خدمات بهینه‌سازی و طراحی قالب‌های صنعتی و تزریق پلاستیک را ارائه می‌دهد.

این خدمات با تمرکز بر روی کاهش هزینه‌ها و راندمان تولید محصولات می‌باشد.

خدمات تزریق پلاستیک در تیراژ محدود و طراحی قالب‌های صنعتی مربوطه، به صورت ویژه در این مرکز ارائه می‌شود.